Ga naar de inhoud

Op deze pagina vind je onze jaarverslagen, de laatste versie van Ons Huisblad en een overzicht van de onderhoudsplannen van Ons Huis.


Jaarverslagen
Ieder jaar geven we ons jaarverslag uit. Hierin staan ​​feiten en cijfers over het afgelopen jaar. Hoe hebben we gepresteerd? Wat viel op? En wat zeggen de cijfers?

» Jaarverslag 2022


Ons Huisblad
Ons Huisblad is het huurdersblad en verschijnt 2 keer per jaar. Informeer wij onze huurders over onderwerpen die met wonen, buurt en onze dienstverlening te maken hebben. 

» Ons Huisblad winter 2023


Onderhoud
Wij informeren onze huurders over grote onderhoudsklussen die gepland staan. Deze uitgave verschijnt jaarlijks, in januari. 

» Onderhoud 2024