Ga naar de inhoud

Ons Huis is een sociale verhuurder die in verbinding met haar omgeving vorm geeft aan haar volkshuisvestelijke taak in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen. Om onze volkshuisvestelijke taak goed te kunnen uitvoeren verwerken we persoonsgegevens van (aspirant) klanten en wisselen we persoonsgegevens uit met (keten)partners.

Dat doen we zorgvuldig, veilig en vertrouwd. We houden ons daarbij aan de regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige van toepassing zijnde wetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wet.

Het doel van deze privacyverklaring is om je te informeren over de wijze waarop Ons Huis met jouw persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze gebruikt worden, hoe wij de gegevens beschermen en welke rechten je hebt. De verklaring is van toepassing op alle onderliggende (papieren) documenten en geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.


Inzage en wijziging persoonsgegevens
Je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt, indien daar aanleiding toe is, een verzoek indienen om je gegevens door ons te laten corrigeren of verwijderen. Voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen.

Hiernaast/hieronder kun je onze volledige Privacyverklaring downloaden.Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op je computer, tablet of smartphone zet op het moment dat je de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers e.d. opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Met een cookie kan ook worden vastgelegd welke pagina’s je hebt bezocht of op welke links je hebt geklikt.

Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website met Google Analytics. Deze gegevens gebruiken we om onze website te kunnen verbeteren. Wij gebruiken Google-Analytics cookies en hebben hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de optie gegevens delen staat uit. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Analytics.

Jouw gegevens worden zonder jouw toestemming nooit aan andere organisaties verstrekt.

Als je via onze website Google Maps gebruikt, dan verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden van Google.

Je kunt er uiteraard voor kiezen om cookies te weigeren. Een aantal functionaliteiten van onze site zijn dan niet te gebruiken zijn en je moet steeds opnieuw jouw voorkeuren aangeven.Disclaimer
We hebben de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens op onze website. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van door Ons Huis verstrekte gegevens.

Op deze website vind je links naar derden.

Ons Huis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website.

Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons Huis openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

 

Meer weten?