Ga naar de inhoud

Wij denken dat een goede woning een belangrijke basis is om gelukkig te kunnen zijn. Daarom zetten we ons iedere dag in om betaalbaar en prettig wonen mogelijk te maken, in de regio Apeldoorn, Zutphen en Warnsveld. Ons idee is dat iedereen recht heeft op een vertrouwde plek. Een fijne plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je veilig voelt. Dat zit ‘m natuurlijk niet alleen in een goede woning, maar ook in een fijne buurt, veiligheid op straat en een goede bereikbaarheid van bijvoorbeeld winkels of de dokter. We maken ons ook sterk om het contact en het vertrouwen tussen buren, de gemeente en de hulpverlenende instellingen te verbeteren. Want met elkaar kom je verder.

Zo bouwen we stap voor stap aan de veerkracht van “onze” bewoners en de buurt waarin ze wonen. Zodat ze, ook als het leven af en toe eens tegenzit, zelf met een beetje hulp in de buurt weer verder kunnen.


Altijd sociaal
Wij gaan voor een samenleving waarin we allemaal gelijkwaardig zijn! Waar we elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar luisteren. Zo zorgen we samen voor een fijne woonomgeving. Als woningcorporatie leveren we met ons dagelijks werk een belangrijke bijdrage aan die fijne woonomgeving.

Omdat we betrokken zijn bij onze bewoners en goed luisteren naar wat zij belangrijk vinden, begrijpen we beter wat ze nodig hebben. En daardoor kunnen we ons werk nog beter doen. Niet alleen als het gaat om de kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningen, maar ook om de leefbaarheid in een buurt te vergroten. Nu én in de toekomst. Zo werken we iedere dag aan fijne buurten waarin iedereen mee kan doen en iedereen zichzelf kan zijn.


Bouwen aan veerkracht
We merken dat in onze snel veranderende wereld steeds meer mensen lastig mee kunnen komen. We noemen dit ook wel kwetsbaar. Dit zet soms ook de leefbaarheid in buurten onder druk. We merken gelukkig ook dat als we in gesprek gaan en goed luisteren naar onze huurders en betrokken partners, we de problemen eerder zien.

Door samen de problemen vroeg aan te pakken, bouwen we aan vertrouwen in elkaar. Daarnaast moedigen we onze bewoners aan om op een positieve manier om te gaan met veranderende omstandigheden, ook als het leven af en toe tegenzit. Maar ook onze eigen organisatie en de mensen die bij ons werken worden continu uitgedaagd om zich aan te passen. Betrokkenheid, flexibiliteit en de wil om dingen echt op te lossen zorgen ervoor dat we de band met onze huurders en partners versterken. Zo bouwen we met elkaar aan veerkrachtige buurten en een veerkrachtig Ons Huis.


Vertrouwd wonen
We bouwen niet alleen huizen. We bouwen buurten waarin we onze huurders een fijne, vertrouwde woonomgeving bieden. Ook doen we er, samen met onze partners, alles aan om bestaande woningen en buurten duurzamer en prettiger te maken voor onze huurders. Daarbij letten we natuurlijk scherp op de betaalbaarheid. Maar er zijn meer dingen die meespelen bij een fijne, vertrouwde woonomgeving. Als er te veel kwetsbare bewoners bij elkaar wonen, kan dit invloed hebben op de sfeer en veiligheid in een wijk. Mensen voelen zich dan niet meer vertrouwd in hun buurt. Door op tijd en krachtig problemen aan te pakken, voorkomen we dat onze bewoners zich niet prettig of onveilig voelen.

En... als we iets beloven, dan doen we het ook. We luisteren goed naar onze huurders en gaan voor in één keer goed. We zijn duidelijk en maken dingen zo makkelijk mogelijk. Zo leren we elkaar steeds beter kennen en dat zorgt voor vertrouwen. En dat draagt allemaal bij aan ons doel: een fijne, vertrouwde woonomgeving voor onze huurders.