Ga naar de inhoud

Update 12 juni:

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we een aantal huurders via een huisbezoek of telefonisch laten weten dat hun NAW-gegevens betrokken zijn bij het datalek.

Alle huurders waarvan de gegevens zijn ingezien, 19 huurders in totaal, krijgen vandaag of later deze week de informatie per post. In die brief leggen we (nogmaals) uit waar mensen op moeten letten bij contact met Ons Huis of met mensen die zeggen dat ze namens Ons Huis komen. 

De groep huurders waarvan de gegevens niet zijn, de grootste groep, krijgt een brief of mail dat hun gegevens niet zijn ingezien. 

De omgeving is weer veilig en er worden constant extra controles uitgevoerd de komende tijd. 

U ontvangt vanaf nu weer post of mail op de manier waarop u het gewend was voor het datalek van 17 mei.  

Heeft u vragen of maakt u zich ongerust? Neem dan contact met ons op via info@onshuisapeldoorn.nl of via (055) 526 25 00. 

 

Update 7 juni: 

We hebben deze week van Addcomm gehoord van welke huurders gegevens zijn ingezien en om welke gegevens het gaat. Het gaat om 19 huurders en 4 bedrijven. 
Het gaat om naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Geen bankgegevens of email-adressen. 

De 19 huurders ontvangen volgende week van ons een brief. Sommige huurders bellen we van te voren of we gaan even langs hun huis om extra uitleg te geven. 
Omdat Addcomm afspraken heeft gemaakt met de partij die de data heeft ingezien, gaan we ervan uit dat de gegevens zijn gewist en niet verder worden misbruikt. In de update van 31 mei (onder dit bericht) geven we daar nog wat meer uitleg over. 

Huurders waarvan de gegevens niet zijn ingezien ontvangen volgende week een brief van ons. 

Volgende week starten we de systemen weer op. De ict-partij die onderzoek heeft gedaan naar het lek en Addcomm hebben verklaard dat de omgeving weer veilig is. Dat betekent dat u vanaf volgende week weer post of mail ontvangt van Ons Huis op de manier waarop u het gewend bent, 

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens niet worden misbruikt?

Helaas kunnen we u daar geen zekerheid over geven. Maar op basis van de informatie van AddComm gaan wij er nu vanuit dat de data van de 19 huurders zijn gewist en niet kunnen worden misbruikt. Ondanks dat raden wij u aan alert te blijven.

Let de komende tijd extra op bij contact met Ons Huis. Controleer of degene die bij u aan de deur komt van Ons Huis is. Bijvoorbeeld door hun legitimatie te vragen. Wees extra alert op personen of bedrijven die zeggen dat zij namens Ons Huis met u in contact te treden.

Update 31 mei: 

Inmiddels is bekend dat er gegevens van een kleine groep huurders van Ons Huis zijn ingezien bij het datalek van leverancier Addcomm. Addcomm spreekt over gegevens van 23 huurders.

Weet Ons Huis al om welke huurders en welke gegevens het gaat?

Addcomm is druk bezig om te achterhalen van wie de gegevens zijn en welke informatie er precies is ingezien. Zodra dat bij ons bekend is, nemen wij rechtstreeks contact op met de huurders die het betreft. We weten inmiddels wel dat het om per post verzonden brieven gaat en niet om e-mail berichten.

Addcomm heeft deze week een deal gesloten met de hackers. Door deze deal heeft Addcomm redenen om er op te vertrouwen dat die data niet worden misbruikt. Op de website van AddComm leest u hoe ze hebben gehandeld na de hack.

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens niet worden misbruikt?

Helaas kunnen we u daar geen zekerheid over geven. Maar op basis van de informatie van AddComm gaan wij er nu vanuit dat de data van de 23 huurders zijn gewist en niet kunnen worden misbruikt. Ondanks dat raden wij u aan alert te blijven.

Let de komende tijd extra op bij contact met Ons Huis. Controleer of degene die bij u aan de deur komt van Ons Huis is. Bijvoorbeeld door hun legitimatie te vragen. Wees extra alert op personen of bedrijven die zeggen dat zij namens Ons Huis met u in contact te treden.

Hoe herkent u personen of communicatie van Ons Huis?

  • Als medewerkers bij u aan de deur komen voor een reparatie is dat van te voren gepland.
  • Wij komen niet zonder aankondiging.
  • Onze e-mails eindigen altijd op @onshuisapeldoorn.nl
  • Wij vragen nooit om pincodes of wachtwoorden.
  • Wij nemen geen contact met u op in het weekend.
  • Wij laten u van te voren weten als personen of bedrijven namens Ons Huis bij u aan de deur komen (bijvoorbeeld in geval van een reparatie)

Vertrouwt u het niet?

Ontvangt u een bericht of een telefoontje van Ons Huis of staat er iemand bij u op de stoep en vertrouwt u het niet? Neem dan contact op via e-mail info@onshuisapeldoorn.nl dan controleren wij of het bericht of de persoon echt van Ons Huis is. Of bel ons via 055-526 25 00.

----------------------------------------

Update 29 mei:

Ons Huis staat dagelijks in nauw contact met leverancier Addcomm waar het datalek heeft plaatsgevonden. 

Op dit moment weten we nog niet exact welke gegevens er bij het lek zijn betrokken. En ook nog niet welke huurders het betreft. 

Daarom kunnen we op dit moment de huurders die het betreft nog niet goed informeren.

Addcomm doet er alles aan om te voorkomen dat de klantdata van Ons Huis verder wordt verspreid. 

---------------------------------------------------

Nieuws 23 mei:

Helaas is er een datalek geweest bij een van de leveranciers van Woningcorporatie Ons Huis.

Het gaat om een leverancier die Ons Huis ondersteunt bij het versturen van post.
Alle huurders ontvangen daar vandaag of morgen een brief of e-mail over.
Op de website van Ons Huis staat meer informatie: Datalek bij een van onze leveranciers | Ons Huis Apeldoorn

 

Heeft u vragen neem dan contact op met Ons Huis. Via e-mail info@onshuisapeldoorn.nl of tijdens kantooruren via (055) 526 25 00