Ga naar de inhoud

Update 12 juni:

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we een aantal huurders via een huisbezoek of telefonisch laten weten dat hun NAW-gegevens betrokken zijn bij het datalek.

Alle huurders waarvan de gegevens zijn ingezien, 19 huurders in totaal, krijgen vandaag of later deze week de informatie per post. In die brief leggen we (nogmaals) uit waar mensen op moeten letten bij contact met Ons Huis of met mensen die zeggen dat ze namens Ons Huis komen. 

De groep huurders waarvan de gegevens niet zijn ingezien, de grootste groep, krijgt een brief of mail dat hun gegevens niet zijn gelekt. 

De ict-omgeving is weer veilig en er worden constant extra controles uitgevoerd de komende tijd. 

U ontvangt vanaf nu weer post of mail op de manier waarop u het gewend was voor het datalek van 17 mei.  

Heeft u vragen of maakt u zich ongerust? Neem dan contact met ons op via info@onshuisapeldoorn.nl of via (055) 526 25 00. 

Update 7 juni: 

We hebben deze week van Addcomm gehoord van welke huurders gegevens zijn ingezien en om welke gegevens het gaat. Het gaat om 19 huurders en 4 bedrijven. 
Het gaat om naam- , adres- en woonplaatsgegevens. Geen bankgegevens of emailadressen. 
De 19 huurders ontvangen volgende week van ons een brief. Sommige huurders bellen we van te voren of we gaan even langs hun huis om extra uitleg te geven. 
Omdat Addcomm afspraken heeft gemaakt met de partij die de data heeft ingezien, gaan we ervan uit dat de gegevens zijn gewist en niet verder worden misbruikt. In de update van 31 mei (onder dit bericht) geven we daar nog wat meer uitleg over. 

Huurders waarvan de gegevens niet zijn ingezien ontvangen volgende week een brief van ons. 

Volgende week starten we de systemen weer op. De ict-partij die onderzoek heeft gedaan naar het lek en Addcomm hebben verklaard dat de omgeving weer veilig is. Dat betekent dat u vanaf volgende week weer post of mail ontvangt van Ons Huis op de manier waarop u het gewend bent, 

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens niet worden misbruikt?

Helaas kunnen we u daar geen zekerheid over geven. Maar op basis van de informatie van AddComm gaan wij er nu vanuit dat de data van de 19 huurders zijn gewist en niet kunnen worden misbruikt. Ondanks dat raden wij u aan alert te blijven.

Let de komende tijd extra op bij contact met Ons Huis. Controleer of degene die bij u aan de deur komt van Ons Huis is. Bijvoorbeeld door hun legitimatie te vragen. Wees extra alert op personen of bedrijven die zeggen dat zij namens Ons Huis met u in contact te treden.

 

Update 31 mei:

Inmiddels is bekend dat er gegevens van een kleine groep huurders van Ons Huis zijn ingezien bij het datalek van leverancier Addcomm. Addcomm spreekt over gegevens van 23 huurders.

Weet Ons Huis al om welke huurders en welke gegevens het gaat?

Addcomm is druk bezig om te achterhalen van wie de gegevens zijn en welke informatie er precies is ingezien. Zodra dat bij ons bekend is, nemen wij rechtstreeks contact op met de huurders die het betreft. We weten inmiddels wel dat het om per post verzonden brieven gaat en niet om e-mail berichten.

Addcomm heeft deze week een deal gesloten met de hackers. Door deze deal heeft Addcomm redenen om er op te vertrouwen dat die data niet worden misbruikt. Op de website van AddComm leest u hoe ze hebben gehandeld na de hack.

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens niet worden misbruikt?

Helaas kunnen we u daar geen zekerheid over geven. Maar op basis van de informatie van AddComm gaan wij er nu vanuit dat de data van de 23 huurders zijn gewist en niet kunnen worden misbruikt. Ondanks dat raden wij u aan alert te blijven.

Let de komende tijd extra op bij contact met Ons Huis. Controleer of degene die bij u aan de deur komt van Ons Huis is. Bijvoorbeeld door hun legitimatie te vragen. Wees extra alert op personen of bedrijven die zeggen dat zij namens Ons Huis met u in contact te treden.

Hoe herkent u personen of communicatie van Ons Huis?

 •  Als medewerkers bij u aan de deur komen voor een reparatie is dat van te voren gepland.
 • Wij komen niet zonder aankondiging.
 • Onze e-mails eindigen altijd op @onshuisapeldoorn.nl
 • Wij vragen nooit om pincodes of wachtwoorden.
 • Wij nemen geen contact met u op in het weekend.
 • Wij laten u van te voren weten als personen of bedrijven namens Ons Huis bij u aan de deur komen (bijvoorbeeld in geval van een reparatie)

Vertrouwt u het niet?

Ontvangt u een bericht of een telefoontje van Ons Huis of staat er iemand bij u op de stoep en vertrouwt u het niet? Neem dan contact op via e-mail info@onshuisapeldoorn.nl dan controleren wij of het bericht of de persoon echt van Ons Huis is. Of bel ons via 055-526 25 00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 29 mei:

Ons Huis staat dagelijks in nauw contact met leverancier Addcomm waar het datalek heeft plaatsgevonden. 

Op dit moment weten we nog niet exact welke gegevens er bij het lek zijn betrokken. En ook nog niet welke huurders het betreft. 

Daarom kunnen we op dit moment de huurders die het betreft nog niet goed informeren.

Addcomm doet er alles aan om te voorkomen dat de klantdata van Ons Huis verder wordt verspreid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op vrijdag 17 mei liet een van onze leveranciers ons weten dat zij slachtoffer zijn van een datalek. 

Zij hebben hierop direct een onderzoek gestart en voorzorgsmaatregelen getroffen om deze aanval te stoppen en de gevolgen te beperken.

Dit datalek betekent helaas wel dat gegevens ergens terecht zijn gekomen waar zij niet horen.

Het gaat om een leverancier die Ons Huis onder andere ondersteunt bij het versturen van brieven per post.

Het is mogelijk dat er persoonsgegevens van onze huurders zijn gelekt.

We informeren alle huurders van Ons Huis deze week met een brief* omdat we nu nog niet weten om welke en om hoeveel gegevens het gaat en welke huurders het betreft. Dat wordt op dit moment onderzocht. 

*brieven zijn 23 mei verstuurd, als postbezorging volgens plan verloopt, ontvangen de huurders de post op 24 mei. 

Wat gebeurt er nu?

 • De leverancier onderzoekt welke gegevens zijn gestolen.
 • Wij hebben melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Alle huurders ontvangen op 24 mei* een brief of email over het lek en waar ze op moeten letten in contact met Ons Huis. 
 • Als wij weten om welke gegevens het gaat en van wie de gegevens zijn, dan ontvangen de betreffende huurders van ons een bericht hierover.
 • Via onze website kunt u de laatste stand van zaken rondom dit datalek volgen.

Heeft u nog vragen of maakt u zich ongerust?
Neem dan contact op met Ons Huis via info@onshuisapeldoorn.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via (055) 526 25 00 

Heeft u vragen over de huurbetaling van de maand juni? 
Neem dan contact op met de afdeling huurincasso. huurincasso@onshuisapeldoorn.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via (055) 526 25 60. Als u altijd via een automatische incasso uw huur betaalt, verandert er niks. Dit wordt gewoon op de normale manier afgeschreven. Mensen die via een factuur in de mail (met betaallink) of met een QR-code betalen hebben deze maand een factuur per post gekregen. (zijn op 23 mei verstuurd). 

 

Hieronder veelgestelde vragen over het datalek:

Simpel gezegd spreken we van een datalek wanneer persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen. Of in elk geval: in onbedoelde handen.

Op dit moment weten we nog niet welke en hoeveel gegevens er zijn gelekt bij onze leverancier. En ook niet welke huurders het betreft. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Als daar meer over bekend is, zoeken we contact met huurders die het betreft.

Nee, helaas zijn er meer woningcorporaties in Nederland en ook andere grote klanten uit andere sectoren getroffen.

Het gaat om een leverancier die Ons Huis onder andere ondersteunt bij het versturen van brieven.

Direct na de melding van het datalek heeft Ons Huis alle systemen waarin klantdata staan losgekoppeld van het systeem van de leverancier waar de datalek was.

De leverancier en betrokken beveiligingsspecialisten hebben bevestigd dat het lek is gedicht.

 • Wij hebben een directe melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Alle interne collega's van Ons Huis zijn direct geïnformeerd om alert te zijn
 • Een werkgroep binnen Ons Huis spreekt dagelijks de ontwikkelingen, gevolgen en acties met elkaar
 • Alle huurders ontvangen 24 mei een e-mail of een brief over het datalek.
 • Huurders die normaal de huur betalen via een OR-code of betaallink, krijgen de factuur voor de huur van juni per post.
 • De huurdersbelangenverenigingen en de RvC van Ons Huis zijn geïnformeerd. 
 • Partijen die namens Ons Huis contact opnemen met huurders zijn op de hoogte, zoals bv de aannemer 
 • Via onze website kunnen huurders de laatste stand van zaken rondom dit datalek volgen.

Het zou kunnen dat de gestolen data worden gebruikt door oplichters. Let de komende tijd dus extra op bij contact met Ons Huis. Soms proberen oplichters te doen of ze van Ons Huis zijn. Ze proberen zo om meer gegevens of geld van u te krijgen. En als zij gegevens gebruiken zoals uw naam en adres, dan komt dat heel echt over. Controleer of degene die bij u aan de deur komt van Ons Huis is. Bijvoorbeeld door hun legitimatie te vragen. Wees extra alert op personen of bedrijven die zeggen dat zij namens Ons Huis met u in contact te treden.

 • Als medewerkers bij u aan de deur komen voor een reparatie is dat van te voren gepland. Wij komen niet zonder aankondiging.
 • Onze e-mails eindigen altijd op @onshuisapeldoorn.nl
 • Wij vragen nooit om pincodes of wachtwoorden.
 • Wij nemen geen contact met u op in het weekend.
 • Wij laten u van te voren weten als personen of bedrijven namens Ons Huis bij u aan de deur komen (bijvoorbeeld in geval van een reparatie)

Ontvangt u een bericht of een telefoontje van Ons Huis of staat er iemand bij u op de stoep en vertrouwt u het niet? Neem dan contact op via e-mail info@onshuisapeldoorn.nl dan controleren wij of het bericht of de persoon echt van Ons Huis is. Of bel ons via 055-526 25 00.

Hoe kan ik de huur van juni betalen?

Ontvangt u normaal een e-mail of brief van ons om de huur te betalen? Deze maand gaat dat anders. 

U ontvangt een factuur voor de huur van juni per post. Die kunt u zelf via internetbankieren overmaken. Er zit geen betaal-link of QR-code bij. Bij ons op kantoor betalen per pin kan ook. Of via Mijn Huis, het huurdersportaal op de website.

Nee, als u normaal uw huur betaalt via automatische incasso dan verandert er niks voor u. 

Huurders die niet via automatische incasso betalen, ontvangen deze maand een factuur per post.

Heeft u vragen over de manier waarop u de huur in juni kunt overmaken?

Neem dan contact op via e-mail met huurincasso@onshuisapeldoorn.nl of telefonisch met de afdeling Huurincasso via (055) 526 25 60