Ga naar de inhoud

Governance is een term voor de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur. De governancestructuur van Ons Huis is gebaseerd op principes als transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en ‘checks and balances’.


Governancestructuur
We hebben onze governancestructuur ingericht op basis van de Governancecode Woningcorporaties

De governancestructuur ligt vast in de volgende reglementen:

De directeur-bestuurder bespreekt wijzigingen in de governancestructuur met de Raad van Commissarissen van Ons Huis. De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich ook via het jaarverslag over het onderwerp governance.


Meer weten?
Lees meer over de uitwerking van de governance bij: