Ga naar de inhoud

We helpen je graag in een rustige en prettige sfeer. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld. De regels gelden uiteraard ook voor contacten aan de telefoon of buiten ons kantoor.

 • Behandel onze medewerkers met respect en sta onze medewerkers beleefd te woord.
 • Hou je aan de afspraken die we met je maken.
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers altijd op.
 • Neem tijd voor het gesprek: schakel je mobiele telefoon uit.
 • Gun de ander privacy, hou afstand.
 • Heb je problemen met een van onze medewerkers die niet in een gesprek zijn op te lossen? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen.


Wat mag niet?

 • Schelden, beledigen, bedreigen, discriminerende taal of schreeuwen.
 • Handtastelijkheden, lichamelijk geweld of het gooien met of vernielen van spullen.
 • Onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk.
 • Lastig vallen van andere aanwezigen.
 • Roken, drugs gebruiken of alcohol drinken in ons kantoor.
 • Mee naar binnen nemen van je huisdier, met uitzondering van een hulphond.
 • Elke andere vorm van agressie en geweld.


Ga je, na waarschuwing, door met verbale agressie? Dan vragen we je om ons kantoor te verlaten of het telefoongesprek te beëindigen. Bij fysieke agressie waarschuwen we de politie en doen we aangifte.