Ga naar de inhoud

Nieuwbouw

Flexibele wooneenheden/studio's

30 tijdelijke short stay-studio's Haven Centrum (Apeldoorn)

Samen met gemeente Apeldoorn ontwikkelde Ons Huis een plan voor 30 flexibele, gestapelde studio's voor ‘spoedzoekers’ in Haven Centrum. De studio's staan op het terrein tussen Omnizorg en de oude Ambachtsschool. Ze blijven daar tot uiterlijk 2039 staan.

Wat zijn Short Stay-studio's?

We noemen deze tijdelijke woningen ‘short stay’- studio's. Dit is tijdelijk wonen voor alleenstaanden (zonder inwonende kinderen) in een zelfstandige studio (woon/slaapkamer). Huurders krijgen een tijdelijk huurcontract. Om een idee te krijgen van de studio's kun je de plattegrond bekijken.

De toekomstige doelgroep

De studio's zijn bedoeld voor mensen die met spoed betaalbare woonruimte nodig hebben, maar daar geen kans op maken. Bijvoorbeeld omdat ze te kort staan ingeschreven als woningzoekende. En omdat ze geen urgentie krijgen en niet terecht kunnen in een andere woonvorm. Denk aan jongeren die niet (meer) thuis kunnen wonen of mensen die door een scheiding snel woonruimte nodig hebben. Een tijdelijke huurwoning geeft ze de kans om hun leven weer op orde te brengen. Daarna kunnen ze op zoek naar een oplossing voor de lange termijn.

Toewijzing

De gemeente en Ons Huis wijzen samen de studio's toe. Kandidaten worden voorgedragen door organisaties die in contact staan met de mensen die dringend behoefte hebben aan woonruimte. Denk aan het Outreachend Team van Stimenz, Omnizorg, het Leger des Heils of Stichting Dakloos Apeldoorn. Kandidaten zijn dus al bekend bij deze organisaties (of melden zich daar).

Wil je weten of je in aanmerking komt?

Meer informatie over de studio's, over de voorwaarden om in aanmerking te komen en waar je je kunt melden, lees je in de flyer over de Short Stay-studio's.

De globale planning

We zijn gestart met de bouw in het eerste kwartaal van 2024. Omdat het gaat om prefab wooneenheden, vindt de bouw deels plaats in de fabriek van Bouwbedrijf Roos in Emmeloord. Op 16 april 2024 zijn de eerste eenheden aan de Stationsstraat op hun plek gezet. We hopen dat de eerste bewoners in de zomer van 2024 in hun short stay-studio kunnen.

Details

Aantal woningen 30
Status In uitvoering