Ga naar de inhoud

Gebruik je een gemeenschappelijke verwarming van Ons Huis? En betaal je ons, naast huur, ook een bedrag voor verwarming en/of warm tapwater? Dan krijg je ieder jaar een afrekening van de warmtekosten. We noemen warmtekosten ook wel stookkosten. 


Veelgestelde vragen over warmte/stookkosten:

Dat zijn stookkosten die nodig zijn om jouw woning te verwarmen en die in veel gevallen ook zorgen voor warm water.

Je betaalt iedere maand een voorschot voor de warmtekosten via de huur. Dit omdat jouw woongebouw gebruik maakt van collectieve verwarming. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli krijg je de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december van het voorgaande jaar.

Als je te veel voorschot hebt betaald, dan krijg je inderdaad geld terug. Alleen als je huurachterstand hebt, verrekenen we dit eerst met het openstaande bedrag. Dit lees je dan ook in de brief met de jaarafrekening stookkosten. Heb je te weinig voorschot betaald, dan moet je bijbetalen.

We maken het bedrag binnen twee weken, nadat je de jaarafrekening hebt ontvangen, over op het IBAN dat in je brief staat.

Je kunt ons het juiste IBAN doorgeven via info@onshuisapeldoorn.nl of via Postbus 24, 7300 AA in Apeldoorn. Vermeld daarbij ook je naam en adres. Wij passen dan je IBAN aan.

Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien betalen je buren iedere maand een hoger bedrag aan voorschot. Of misschien stoken zij minder dan jij. Ook de ligging van jouw woning in het woongebouw kan van invloed zijn.

Neem even contact met ons op: (055) 526 25 60 of via huurincasso@onshuisapeldoorn.nl. Dan kijken we samen even naar de mogelijkheden.

Ja, vaak is dat mogelijk. We maken een inschatting van je voorschot op basis van je werkelijke kosten. Als je dit wilt veranderen, kunnen we kijken wat we voor je kunnen doen. Neem even contact met ons op.

Het warmteverbruik lezen we af van een verdeelmeter op jouw radiator of van een gigajoulemeter die in de aan- en afvoerleiding van de verwarming in je appartement zit. Het verbruik lezen we op afstand af. Daarvoor hoeven we dus niet in je woning te zijn.

Als je blokaansluiting voor warmte hebt, dan helpt de overheid om de kosten naar beneden te krijgen. 

Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)

Omdat de prijzen van energie (gas en elektriciteit) in 2023 sterk zijn gestegen is er door de overheid een subsidieregeling bedacht. Deze TTB hebben wij voor uw woongebouw van de belastingdienst ontvangen en is in deze afrekening in mindering gebracht op de kosten. Volgens de regels van de overheid hebben wij voor zowel de warmte (verwarming) als het warme water de TTB voor uw woongebouw voor 70% verdeeld op basis van het verbruik en voor 30% op basis van de vaste kosten voor leidingafgifte.

De uitvoering van de regeling is per gebouw verschillend. Kijk hier hoe de regeling voor jouw woning is

Ja, deze kosten maken deel uit van het huurcontract.

Je betaalt alleen mee aan de kosten die zijn gemaakt in de periode dat je het huis huurde. Bij het vaststellen van de warmtekosten, houden we rekening met de datum van jouw verhuizing. Je krijgt de jaarafrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners.

Dat is vervelend. Laat het ons weten via telefoon (055) 526 25 00 of via info@onshuisapeldoorn.nl. We kijken dan wat we hieraan kunnen doen.

Daarmee meten we warmte. Een GigaJoule (GJ) is een natuurkundige eenheid.

Gas dat in de ketel gaat, meten we in m3 (kubieke meter). Warmte die uit de ketel komt om de woningen te verwarmen, meten we in GJ. De m3 gas die de ketel verspeelt omdat deze niet efficiënt werkt, komen niet terug in de GigaJoules. Daar hoeft je als verbruiker niet voor te betalen. Je betaalt dus alleen voor wat de ketel opbrengt.

Bij warmte gaat het om de verwarming en warm (tap)water. Warmte wordt gemeten in GigaJoule. Hier zijn speciale meters voor. Huidige meters in de installatie zijn aangepast om in GigaJoule te meten.