Ga naar de inhoud

Ieder jaar passen we op 1 juli de huurprijzen aan. Je krijgt hier voor 1 mei een brief of e-mail over. Hieronder lees je meer over de jaarlijkse huuraanpassing.

We snappen dat het vervelend is als jouw huur stijgt. Zeker nu op dit moment veel andere dingen ook duurder zijn. We passen de huurprijs aan omdat we het belangrijk vinden dat iedereen goed kan wonen. Het beheer en onderhoud van onze huizen wordt ieder jaar duurder. Ook willen we nieuwe huizen blijven bouwen. En ervoor zorgen dat huizen steeds energiezuiniger worden. Dit kost geld. Door de huuraanpassing zorgen we voor goede en betaalbare woningen. Voor nu en in de toekomst.

Huuraanpassing 2024
Op 1 juli 2024 gaat de nieuwe huurprijs in. Je krijgt voor 1 mei een brief of e-mail waarin het nieuwe huurbedrag staat. Hierin staat ook welke aanpassingen voor jou gelden. 


Veelgestelde vragen over huuraanpassing:

Omdat ook wij te maken hebben met prijsstijgingen. Prijsstijgingen die op dit moment harder oplopen dan het percentage voor de huuraanpassing. Ook zijn voor de lange termijn de huurinkomsten van groot belang om de grote opgaven waar we voor staan waar te kunnen maken: leefbare en veerkrachtige wijken, verduurzaming en toevoegen nieuwbouw. Daarnaast zijn de huurinkomsten natuurlijk van belang voor bijvoorbeeld het onderhouden van de woningen.

De huren van sociale huurwoningen worden dit jaar met 5,3% verhoogd op 1 juli. In 2024 past Ons Huis geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huuraanpassing van maximaal 5,5 %.

Dat heeft te maken met de huurprijs van de woning die we aan een nieuwe huurder zouden vragen, als de woning op 1 juli 2024 vrij zou komen.

Je krijgt geen huuraanpassing (oftewel 0%) als de kale huurprijs gelijk is aan of boven de liberalisatiegrens (€ 879,66) ligt. Of wanneer de kale huurprijs gelijk is aan of hoger is dan de streefhuur (huurprijs van de woning die we aan een nieuwe huurder zouden vragen, als de woning op 1 juli 2024 vrij zou komen).

De huur van zelfstandige sociale huurwoningen met een huur van maximaal € 300 mag worden verhoogd met € 25 per maand. Dat is door de Rijksoverheid bepaald. Op die manier kan de verhuurder sneller een huurprijs vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Dit staat los van het inkomen van een huishouden. Als de verhuurder inkomensafhankelijke huuraanpassingen toepast, dan kan de huurprijs met € 50 of € 100 worden verhoogd. Ons Huis past geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. 

Je kunt bezwaar maken. We bekijken per situatie of we jouw bezwaar toekennen.

Lever het bezwaarschrift formulier jaarlijkse huurverhoging altijd bij ons in ruim voordat de huurverhoging in gaat. Je vindt deze op de website van de Huurcommissie.

In de volgende gevallen kun je bezwaar maken:

  • De brief met de huuraanpassing is te laat, dat wil zeggen na 1 mei. De brief moet namelijk 2 maanden voor de ingangsdatum van 1 juli door jou ontvangen zijn.
  • Er staan fouten in de brief. Bijvoorbeeld een te hoog huuraanpassing percentage, een verkeerde ingangsdatum of een verkeerde huurprijs.
  • Je hebt een zaak bij de Huurcommissie lopen over onderhoudsgebreken.
  • De nieuwe huurprijs ligt boven de maximale huurprijs die geldt bij de puntentelling van jouw woning.
  • Je hebt al een huuraanpassing gehad binnen de afgelopen 12 maanden en dit was niet voor een woningverbetering of een nieuw huurcontract.

 

  • Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om de jaarlijkse huuraanpassing te weigeren. Je mag echter wel bezwaar maken als er:
    • vóór de ingangsdatum van de huuraanpassing al een procedure op grond van onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie liep;
    • al een uitspraak is van de Huurcommissie, waarbij de huurprijs tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken en Ons Huis deze gebreken nog niet heeft verholpen.