Ga naar de inhoud

Huur je een sociale huurwoning van Ons Huis? Is je (bruto) huur hoger dan € 577,91 (prijspeil 2024)? En heb je een laag inkomen? Dan kom je misschien afgesloten voor een lagere huurverlaging.


Veelgestelde vragen over de tussentijdse huurverlaging:

De overheid heeft de volgende voorwaarden bepaald:

  • De kale huur is hoger dan € 577,91 per maand.
  • Je hebt een laag inkomen.
  • Je huurt een zelfstandige woning of een woonwagen. Huurders van een kamer komen niet in aanmerking.
  • Je huurt een sociale huurwoning.
  • je hebt niet eerder een huurverlaging gehad.

Voor het aanvragen van een tussentijdse huurverlaging 2023 kun je het aanvraagformulier huurverlaging 2023 gebruiken. Hierop kun je ook zien welke gegevens je moet toevoegen.

Als de ingangsdatum van de huurverlaging nog in 2024 valt, dan mag de huur bij de volgende jaarlijkse huuraanpassing in 2025 worden verhoogd. Valt de ingangsdatum van de huurverlaging in 2025 dan mag de huur pas in 2026 weer verhoogd worden.

De (bruto)huur levert een bedrag op van € 577,91 (prijspeil 2024). Meer informatie vind je op de website van de overheid .

Als je een huurverlaging krijgt, geven wij deze aanpassing door aan de Belastingdienst. Het is belangrijk dat je de gegevens bij de Belastingdienst goed controleert. Dit kan via 'Mijn toeslagen’. Je huurtoeslag kan na de huurverlaging aangepast worden.

Als kale huur door de huurverhoging 2023 hoger wordt dan € 577,91 kun je misschien nog niet in aanmerking komen voor huurverlaging. Als uw inkomen en gezinssamenstelling binnen het schema op deze pagina passen, kunt u een aanvraag doen voor een lagere huurverlaging. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier huurverlaging 2023.