Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Warmteafrekening

De Warmtewet gaat over de levering van warmte en/of warm tapwater in complexen met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie of warmtenet. Deze wet geldt sinds 2014 en omvat regels voor Ons Huis én een deel van onze huurders. Voor huurders met een individuele CV ketel geldt de Warmtewet niet.

De Warmtewet verplicht Ons Huis om de leveringsvoorwaarden vast te leggen in een  leveringsovereenkomst. De levering van warmte is onderdeel van onze huurovereenkomst en staat onder het kopje “Leveringen en diensten”.

De Warmtewet wijzigt op 1 juli 2019. Warmtelevering door corporaties en verenigingen van eigenaren aan eigen bewoners vallen dan niet meer onder de Warmtewet, maar onder het Besluit Servicekosten.

Wat betekent dit voor u?

Huurders met een collectieve installatie zullen weinig merken van het nieuwe besluit. Ons Huis blijft zoals altijd warmte en warm tapwater leveren en dit blijft onder de servicekosten vallen. Ook de regeling van de voorschotten en de eindafrekening blijft onveranderd. Daarnaast blijven er nog steeds maximale tarieven gelden.

Tarieven

Voor 2018 stelde de ACM (Autoriteit Consument en Markt) de volgende tarieven vast: 

  • Het maximum tarief voor levering van warmte bedraagt €309,52 per jaar.
  • Het maximum bedrag per verbruikte gigajoule bedraagt €24,05.
  • Het meettarief is vastgesteld op €25,36.

Voor 2019 zijn de tarieven als volgt:

  • Het maximum tarief voor levering van warmte bedraagt €318,95 per jaar.
  • Het maximum bedrag per verbruikte gigajoule bedraagt €28,47.
  • Het meettarief is vastgesteld op €25,89.

Wat zijn uw rechten bij een storing?

In de Warmtewet staat dat warmteleveranciers het hele jaar door moeten zorgen voor een goede levering van warmte. Zij moeten dus onderbreking van warmtelevering zo veel mogelijk zien te voorkomen. Dit kan niet altijd. Soms is het voor een goede werking van de installatie nodig om de levering te onderbreken. U krijgt een vergoeding voor een storing als deze heeft plaatsgevonden in de periode 1 oktober tot 1 april, de storing langer duurde dan vier uur en de buitentemperatuur lager was dan 15 graden. Duurde de storing korter dan 4 uur of heeft de storing plaatsgevonden in de periode 1 april tot 1 oktober? Dan krijgt u geen vergoeding.
Op het uitbetalen van vergoedingen zijn uitzonderingen van toepassing. Bijvoorbeeld als er werkzaamheden zijn gepland en aangekondigd. U krijgt ook geen vergoeding als de storing in uw woning werd veroorzaakt doordat er geen gas of elektriciteit werd geleverd en waar Ons Huis geen invloed op kon uitoefenen.

Verzoek indienen voor vergoeding bij storing

Een verzoek tot uitbetaling kunt u indienen tot zes maanden na de uitval. U doet dit onder vermelding van ‘Aanvraag Storingscompensatie’. Stuur een e-mail naar info-at-onshuisapeldoorn.nl en vermeld uw naam, adres, storingsdatum en hoe lang de storing ongeveer heeft geduurd. U kunt uw verzoek ook per post opsturen naar Ons Huis: Postbus 24, 7300 AA Apeldoorn.

Meer weten?

Klik op de link aan de rechterzijde onder 'Ook interessant' voor meer informatie over de Warmtewet. Ook verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden warmtelevering Ons Huis.