Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schotelantenne plaatsen?

Bent u van plan om een schotelantenne te (laten) plaatsen? Overleg dan met uw buren vóórdat u de schotelantenne plaatst. En vraag vooraf toestemming bij Ons Huis. Wat wel en niet is toegestaan en hoe u toestemming aanvraagt, leest u hieronder.

Algemene regels:

  • De schotelantenne mag maximaal een diameter van 100 cm hebben. Voor grotere antennes heeft u, behalve toestemming van Ons Huis, ook een vergunning van de gemeente nodig. 
  • De schotelantenne moet aan een gemetselde gevel worden bevestigd. Bevestiging aan een kozijn, hekwerk, (trespa) beplating, schoorsteen of dakbedekking is niet toegestaan. 
  • Voor de montage dient u roestvrijstalen materialen te gebruiken. 
  • De kosten van de schotelantenne, inclusief de montage en onderhoud, zijn voor rekening van de huurder. 
  • U moet de schotelantenne en de bevestiging goed onderhouden. U bent aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade aan het gehuurde en/of derden.
  • Bij einde van de huurovereenkomst moet u de schotelantenne op eigen kosten verwijderen of overdoen aan de nieuwe huurder.

Voor laagbouwwoningen gelden daarbij de volgende voorwaarden:

  • De schotelantenne mag alleen aan de achtergevel van uw woning komen. Bij hoekwoningen is een bevestiging aan de zijgevel ook toegestaan. 
  • De antenne dient minimaal 15 cm vrij te staan van een dakrand of goot en mag maximaal 5 meter boven het maaiveld uitkomen. Voor woningen met een plat dak geldt een maximum van 4 meter. Bij voorkeur plaatst u de antenne echter zo laag mogelijk en uit het zicht. 

Voor hoogbouwwoningen gelden nog de volgende voorwaarden: 

  • De antenne mag niet worden geplaatst op of aan gemeenschappelijke ruimten, zoals galerijen of aan de eindgevel van een flatgebouw. 
  • Een schotelantenne mag alleen aan de binnenzijde van een balkon geplaatst worden en maximaal 50 centimeter buiten de gevel steken. 

Hoe vraagt u toestemming aan?

U kunt telefonisch, per e-mail of schriftelijk een aanvraag indienen. Ons Huis gaat bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals hierboven beschreven. Soms gaan we met u in overleg over eventuele aanpassingen van de aanvraag. We bekijken ook of de plaats van de antenne past bij het gevelbeeld. Ons Huis wil namelijk dat schotelantennes zoveel mogelijk op een vaste plek per woning in een complex bevestigd worden. Dat geeft een rustiger beeld en de schotelantennes vallen dan minder op. Als alles in orde is, ontvangt u onze schriftelijke toestemming. Dit kan maximaal 6 weken duren. Daarna kunt u de schotelantenne plaatsen.

Schotelantenne zonder toestemming?

Heeft u een schotelantenne geplaatst zonder vergunning? Vraag alsnog onze toestemming aan. Bij een hinderlijke of onverantwoorde situatie zal Ons Huis eisen dat de schotelantenne wordt verwijderd.

Woongebouwen met bijzondere uitstraling

Ons Huis wil de uitstraling van haar woningcomplexen zoveel mogelijk beschermen. Vanwege de architectuur of de historische uitstraling zijn schotelantennes in de volgende complexen in Apeldoorn níet toegestaan: Boterbloem, Van Haeftenpark, De Graanhof, Zichtweg, Molenstraat-Centrum, Dennenkamp/Veenhuizerweg.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ons Huis. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: (055) 526 25 00. U kunt uw vraag ook via het contactformulier stellen.