Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huurverlaging

Inkomensafhankelijke huurverlaging

Is uw inkomen gedaald na een vastgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan komt u misschien in aanmerking voor een inkomensafhankelijke huurverlaging. 

Huurverlaging op basis van inkomensdaling

Het kan zijn dat uw huishoudinkomen is gedaald. Bijvoorbeeld doordat (een deel van) het inkomen van uw huisgenoten is weggevallen na pensionering of verlies van werk. Of doordat er een wijziging is in de samenstelling van uw huishouden, zoals een scheiding. Is dit bij u het geval? Dan komt u misschien in aanmerking voor een inkomensafhankelijke huurverlaging. Een verzoek voor huurverlaging kunt u indienen tot 1 juli 2019 en dient u te onderbouwen met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie en een inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Een sociale huurwoning en een kale huurprijs boven €720,42?

Wanneer u een inkomen heeft onder de huurtoeslaggrens en een kale huurprijs boven €720,42, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een huurverlaging. Wanneer dat het geval is, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Meer weten?

We vertellen u graag alle details in een gesprek. Neem gerust contact met ons op: (055) 526 25 00. 

Algemene informatie over dit onderwerp staat ook op de website van de Rijksoverheid en de Huurcommissie. Hier kunt u ook meer lezen over huurverlaging vanwege mogelijke andere redenen.