Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huuropbouw

De huurprijs die u maandelijks aan Ons Huis betaalt voor een woning is opgebouwd uit de kale huur en servicekosten. Elk jaar mag Ons Huis vanaf juli de huurprijs verhogen. U krijgt daarover in mei een bericht.

 
Streefhuur
 
Ons Huis heeft vanaf maart 2019 een andere aanpak voor het bepalen van de huurprijs van sociale huurwoningen. Wij noemen dit het streefhuurbeleid. De streefhuur is de kale huurprijs (zonder servicekosten en/of voorzieningen) die Ons Huis aan een nieuwe huurder vraagt. Dus als u of een bewoner van een andere huurwoning verhuisd. De hoogte van de streefhuurprijs is afhankelijk van meerdere factoren. 
 
Hoe werkt de nieuwe aanpak?
 
In principe is het zo: hoe hoger de woningwaarderingspunten, hoe hoger de streefhuurprijs en andersom. In de woningwaarderingspunten is bijvoorbeeld het vloeroppervlakte verwerkt, de WOZ-waarde en het energielabel. 
 
De huurprijs die een nieuwe bewoner kan betalen is afhankelijk van haar of zijn inkomen en de grootte van het huishouden. Ons Huis wil genoeg aanbod hebben van woningen in verschillende huur prijscategorieën. Zodat afhankelijk van het inkomen en de grootte van het huishouden iedereen een passende woning kan vinden. 
 
Binnen de regio stedendriehoek zijn afspraken gemaakt over het aantal toewijzingen per huurprijscategorie. Om aan de afspraken te voldoen zorgt Ons Huis ervoor dat er per huurprijscategorie voldoende aanbod is van woningen. Ook dit kan invloed hebben op de hoogte van de streefhuurprijs.
 
Daarnaast is het zo dat de prestatie van het complex, de verhuurbaarheid en de beschikbaarheid van woningen voor bepaalde doelgroepen meespelen bij de hoogte van de streefhuurprijs.     
 
Wat betekent dit voor mij als huurder?
 
Ons Huis vraagt u als huurder niet zomaar een hogere huur dan afgesproken in de huurovereenkomst. Ook niet als uw woning of andere woningen nu een hogere streefhuurprijs hebben. Andersom kunt u ook niet zomaar een lagere huur vragen dan afgesproken in de huurovereenkomst, omdat uw woning nu een lagere streefhuurprijs heeft. 
De ingangsdatum van de huurovereenkomst, het huurprijsbeleid dat Ons Huis op dat moment hanteerde en wet- en regelgeving zijn bepalend voor de hoogte van de huurprijs. 
Ons Huis mag wettelijk gezien aan huurders verschillende huurprijzen rekenen. Uiteraard overschrijden we daarbij nooit de maximale wettelijke huurprijs van de woning. 
 
Waarom een jaarlijkse huurverhoging?
 
De jaarlijkse huurverhoging is nodig om te kunnen bijdragen aan onderhoud en vernieuwing van woningen, buurten en wijken. De regering bepaalt hoe hoog de maximale huurstijging mag zijn. Handige informatie over huurprijzen en huurverhoging staat op www.rijksoverheid.nl   
 
 
Wat zijn servicekosten?
 
Naast netto huur is het ook mogelijk dat u iedere maand betaalt voor servicekosten. Deze bijkomende kosten betaalt u voor diensten die Ons Huis voor de huurders laat doen in en om het woongebouw. Bijvoorbeeld de kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, elektra algemene ruimtes en de complexbeheerder. Bij sommige woningen of kamers kan het ook gaan om stookkosten. Samen vormen de (netto) huur en de servicekosten uw totale huurprijs of brutohuur.
 
Vrije sector
 
Huurt u bij Ons Huis een woning in de vrije sector? Dan is uw huurprijs opgebouwd op basis van marktprijzen.