Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken
donderdag 02 juni 2022
nieuws-intro-picture-comment

In 2021 bouwden we stap voor stap aan de veerkracht van 'onze' bewoners en de buurt waarin ze wonen. Hoe we dat deden is te lezen in ons jaarverslag.

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ons Huis in 2021: Bouwen aan veerkracht

In 2021 hebben we ons iedere dag ingezet om betaalbaar en prettig wonen mogelijk te maken Apeldoorn, Zutphen en Warnsveld. We werkten niet alleen aan goede woningen, maar ook aan een fijne buurt en veiligheid op straat. We maakten ons sterk om het contact en het vertrouwen tussen buren, de gemeente en de hulpverlenende instellingen te verbeteren.

Zo bouwden we stap voor stap aan de veerkracht van 'onze' bewoners en de buurt waarin ze wonen. En dat blijven we doen, ook in 2022 en verder. Dat en meer is te lezen in ons jaarverslag 2021.

Betaalbaar wonen

In 2021 droegen we bij aan betaalbaar wonen door de huur van sociale huurwoningen niet te verhogen. In sommige gevallen verlaagden we zelfs de huur. Huurders in een vrije sector woning kregen wel een huurverhoging. Deze was maximaal het inflatiepercentage (1,4%). Ook maakten we circa 394 woningen energiezuiniger. Een deel van de verbeteringen voerden we uit tegen een huurverhoging. Deze was altijd lager dan de gemiddelde besparing op energiekosten. Zo hebben onze huurders een voordeel op de woonlasten.

We maakten in 2021 in totaal 393 huishoudens blij met de sleutel van hun woning. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan sociale huurwoningen, leverden we in 2021 28 nieuwbouwwoningen op in Warnsveld. Ook startten we met de bouw van 76 woningen: 34 energiezuinige woningen in de Apeldoornse wijk Zuidbroek en 42 huurappartementen in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen.

Duurzaam wonen

Ook in 2021 investeerden we veel in het onderhoud en de kwaliteit van woningen en buurten. We gaven 6 miljoen uit aan energetische verbeteringen. Daarmee brachten we 394 woningen naar energielabel B of beter. Van onze 5.812 woningen heeft nu 69% energielabel B of beter. Aan onderhoud gaven we in totaal 12,5 miljoen euro uit. Voor de afhandeling van reparatieverzoeken geven huurders ons gemiddeld een 8,4.

Veerkrachtige buurten

Naast betaalbaar en duurzaam wonen, geven we ook prioriteit aan vitale buurten. In 2021 gaven we bijna 271.000 euro uit aan leefbaarheid. Dat is nog zonder de organisatiekosten (ongeveer 1 miljoen euro) voor onze complexbeheerders, woonconsulenten en programmaleider Veerkrachtige buurten. We investeerden daarnaast volop in de samenwerking met gemeente, bewoners en betrokken instellingen.

Tevreden huurders

Ondanks de coronamaatregelen gaven huurders ons gemiddeld het cijfer 8,1. Dat is iets hoger dan in 2020 (8,0).

Stabiel en gezond

Dat we een gezonde en stabiele woningcorporatie zijn, blijkt uit ons exploitatieresultaat. Dit is iets hoger dan vorig jaar. Het ging van 5,7 miljoen euro in 2020 naar 6,1 miljoen in 2021.

Door een stijging van de marktwaarde van onze woningen, werden we op papier bijna 107 miljoen euro ‘rijker’. Deze waardestijging zit in de stenen. We kunnen er niet mee betalen zolang de woningen worden verhuurd. Het heeft wel grote invloed op het totale (boekhoudkundige) resultaat. Dat bedraagt over 2021 105,6 miljoen euro tegen 35,7 miljoen euro in 2020.

Verder valt op dat de verhuurderheffing in 2021 met 1 miljoen euro is verminderd. Dit komt door verkregen kortingen voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en energetische verbeteringen. De heffing wordt vanaf 2023 afgebouwd. Dat biedt ruimte voor investeringen in betaalbaar en duurzaam wonen in veerkrachtige buurten.

Meer lezen? Bekijk dan ons jaarverslag.