Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wat doet Ons Huis?

Als praten met de buren en ook buurtbemiddeling geen oplossing brengt bij overlast, dan kunt u de hulp inroepen van Ons Huis.

U kunt melding maken van de overlast via dit formulier. Anonieme meldingen nemen we niet in behandeling. Onze woonconsulenten gaan altijd eerst na wat u zelf al heeft gedaan om het probleem op te lossen. 

Onderzoek

De woonconsulenten onderzoeken na ontvangst van een melding de ernst van de klacht. Soms blijkt het te gaan om gedrag waar buren hinder van hebben, maar dat we niet als overlast beschouwen. Er kan buurtonderzoek worden gedaan. Zijn er meer omwonenden die overlast ervaren? Bij gegronde overlast bespreken de woonconsulenten de klacht met de veroorzaker. Ons Huis past altijd 'hoor en wederhoor' toe. Dat wil zeggen dat we de andere partij uitnodigen voor hun kant van het verhaal. Ons Huis probeert afspraken te maken met de veroorzaker om de overlast te beperken of te stoppen. Waar nodig schakelt Ons Huis hulpverlening in. Ons Huis onderzoekt altijd de mogelijkheden voor een bemiddeling tussen de overlastgever en de klagers om de overlast te doen stoppen.
Na de hulp en bemiddeling van Ons Huis zijn de problemen niet altijd meteen opgelost. Het zal meestal enige tijd duren. In die periode is regelmatig contact tussen klager, woonconsulent en overlastveroorzaker belangrijk.

Naar de rechter

Als alle bemiddeling niet heeft geholpen, kan het moment aanbreken waarop hardere maatregelen nodig zijn. In het uiterste geval zelfs huisuitzetting. Dat kan alleen via een juridische procedure. De klachten moeten dan niet alleen heel ernstig zijn, ze moeten ook vaststaan. Schriftelijke verklaringen van meerdere bewoners zijn belangrijk bewijsmateriaal. Het is heel belangrijk dat u bijhoudt wanneer de overlast zich voordoet, hoe lang, wat voor soort overlast etc. Het opbouwen van een dossier vraagt om een actieve rol van de mensen die overlast ondergaan. Dat kan Ons Huis niet alleen. Op basis van het dossier en alle verklaringen kan de rechter besluiten dat de overlastgever moet vertrekken. Besluit de rechter anders, dan kan Ons Huis geen verdere actie ondernemen.