Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zorgwoning

Heeft u zorg nodig, maar wilt u graag zelfstandig blijven wonen?

Dan wilt u misschien wel verhuizen naar een zorgwoning

Wat is een zorgwoning?

Een zorgwoning is een gelijkvloerse huurwoning dichtbij een zorglocatie of zorgsteunpunt. U woont dan wel zelfstandig én kunt 24 uur per dag gebruik maken van de voorzieningen van de nabijgelegen zorglocatie. Dit zorgaanbod is per locatie verschillend en kan bestaan uit verzorging en verpleging, huishoudelijke hulp, maaltijdenservice en personenalarmering.

De zorgwoningen zijn bedoeld voor senioren (55+) met een zorgvraag (zonder inwonende kinderen).

Zorgwoningen in de gemeente Apeldoorn

De zorgwoningen staan in Apeldoorn, Ugchelen en Uddel. In deze brochure vindt u alle informatie over het aanbod van zorgwoningen in de gemeente Apeldoorn.

 

Hoe kom ik aan een zorgwoning?

 

U komt met voorrang in aanmerking voor een zorgwoning als u

 1. beschikt over een geldige zorgindicatie waaruit blijkt dat uw zorgvraag
  structureel, 
 2. ingeschreven staat bij Woonkeus Stedendriehoek,
 3. voldoet aan de geldende inkomenseisen. Deze variëren per woning. 

Hebt u geen indicatie, dan kunt u toch reageren. Kandidaten met een indicatie hebben voorrang.

Een zorgindicatie

Als u door ziekte of ouderdom niet meer goed voor uzelf of uw woning kunt zorgen dan heeft u recht op zorg. Dat kan bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging zijn. Aan de hand van uw
hulpvraag wordt bepaald of u recht heeft op zorg en hoeveel zorg u krijgt. Dat
is uw zorgindicatie.

Voor een indicatie kunt u, afhankelijk van uw zorgvraag, terecht bij drie partijen. Uw huisarts kan u helpen bij de aanvraag:

 1. Wijkverpleging thuiszorgorganisaties: zorg vanuit het basispakket zorgverzekering (ZVW). De wijkverpleging biedt hulp bij wassen en aankleden, medische verzorging.

 2. Gemeente Apeldoorn: hier kunt u terecht voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke
  Ondersteuning (WMO). WMO loket: telefoon 14 055

 3. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): hier kunt u terecht voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). CIZ: telefoon 088-7891000

Let op:

 • Bij een Wmo indicatie geldt alleen de indicatie ‘begeleiding’. Een indicatie
  voor alleen huishoudelijke hulp is niet voldoende om voorrang te krijgen
  bij de toewijzing van een zorgwoning.

 

 • De zorgvraag op basis van een CIZ indicatie kan niet altijd door de zorgaanbieder geleverd worden. Vraag dit na bij de zorgaanbieder.

Inschrijven bij Woonkeus Stedendriehoek

Dat kan via de website www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Indicatie bij uw inschrijving

Heeft u een indicatie, geef dit dan aan bij uw inschrijving bij Woonkeus-Stedendriehoek onder ‘mijn gegevens’ bij tabblad ‘profiel’. Reageert u op een zorgwoning, dan heeft u voorrang op kandidaten zonder indicatie. Heeft u een indicatie én een medische urgentie dan krijgt u ook voorrang op de kandidaten met alleen een indicatie.

Inkomenseisen

Sinds 1 januari 2016 gelden wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn
woningen tot een maximale huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020). De hoogte van uw inkomen en de gezinsgrootte moet aansluiten bij de huurprijs van de zorgwoning. Dat noemen we passend toewijzen. Bij het toewijzen van de woning controleert de corporatie uw gegevens.

Werkwijze Woonkeus Stedendriehoek

Op de website van Woonkeus Stedendriehoek reageert u zelf op een zorgwoning naar wens. U kunt een
zoekprofiel instellen met een email-alert. Zo ontvangt u automatisch een e-mail als er een passende woning aangeboden wordt. Het is vooraf niet te zeggen hoe lang het duurt voordat u een zorgwoning krijgt toegewezen. Dit is afhankelijk van het aanbod, hoeveel mensen reageren op de woning in combinatie met inkomen en huurprijs, en de volgordebepaling op basis van loting.

Als u voor de zorgwoning in aanmerking komt neemt de corporatie contact met u op. Zij bespreken met u hoe het verder gaat. Ook vragen zij van u een inkomensverklaring van de Belastingdienst om te controleren of uw inkomen passend is voor de zorgwoning.

De corporatie stuurt uw contactgegevens naar de zorgaanbieder. Zij nemen contact met u op over uw
zorgindicatie. De zorgaanbieder beoordeelt of uw indicatie passend is en of zij de zorgvraag kunnen leveren.

Houd er rekening mee dat u na de toewijzing meestal al binnen een maand kan verhuizen.

Draag er zorg voor dat u uw inkomensverklaring en uw medische indicatie (indien van toepassing) in uw bezit heeft als u reageert op een woning.

Wat als ik de aangeboden woning niet wil?

Als u geen interesse (meer) heeft in de woning kunt u het aanbod afslaan. Doet u dat wel zo snel mogelijk dan kan de corporatie de woning aan een andere kandidaat aanbieden. De corporatie
informeert u over de reactietermijn. Wij horen ook graag van u wat de reden is
dat u geen interesse heeft.

Wat als mijn situatie verandert?

Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunt u zelf aanpassen op de website van Woonkeus Stedendriehoek. Komt u in een situatie terecht waarbij het medisch noodzakelijk is om op korte
termijn te verhuizen dan kunt u medische urgentie aanvragen. Dat geeft u voorrang bij het toewijzen van een zorgwoning. Contact via de urgentiefunctionaris telefoon 055 – 548 48 48

Kan ik de zorgaanbieder van mijn eigen voorkeur kiezen?

Nee, de zorgaanbieder staat per woning vast. Dat komt doordat de woningen in de nabijheid van een zorglocatie staan en u gebruik maakt van het zorgaanbod van die locatie. In deze folder vindt u een overzicht van de zorgwoningen en de daaraan gekoppelde zorgaanbieders. Wilt u wel zelf kiezen bij wie u de zorg afneemt, dan kunt u hier in de keuze van uw woning rekening mee houden. Eventueel kunt u wel in overleg met de zorgaanbieder uw huishoudelijke hulp behouden.