Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Speciale aanpassingen (WMO)

Veel huurders blijven graag zo lang mogelijk wonen op de plek waar ze zich thuisvoelen. Met het ouder worden, neemt de behoefte aan speciale voorzieningen in de woning toe. Voor woningaanpassingen kunt u mogelijk gebruikmaken van de WMO. Het kan gaan om kleine aanpassingen, zoals het aanbrengen van een drempeloploop of handgrepen. Soms zijn grotere verbouwingen nodig, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de keuken of de badkamer.

Wat is WMO?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten mogen zelf invullen hoe zij de WMO uitvoeren. Hierdoor verschilt de uitvoering dan ook per gemeente.

Een aanvraag doen

U kunt uw aanvraag voor een woningaanpassing in uw huurwoning bij Ons Huis mailen naar info@onshuisapeldoorn.nl. Vermeld a.u.b. bij onderwerp 'woningaanpassing'. Wij zullen dan nagaan wat de mogelijkheden zijn en dit met u bespreken. Veelal kan Ons Huis tegen betaling de voorziening voor u uitvoeren.

In sommige gevallen kunt u bij de gemeente een budget voor de aanpassing aanvragen. In dat geval verwijzen wij u door naar de gemeente, want u moet hiervoor zelf de aanvraag indienen. De gemeente kijkt naar uw situatie en bepaalt of u budget ontvangt voor de gevraagde voorziening. De gemeente berekent hierbij een eigen bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van uw inkomen. Als het budget toegekend wordt, dan krijgt Ons Huis een (schriftelijke) opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. Wij nemen de opdracht in behandeling en houden u op de hoogte van de uitvoering. Er wordt altijd gekeken naar de goedkoopst adequate oplossing.

Meer informatie

Meer informatie over woningaanpassingen via de WMO in Apeldoorn, leest u op de website van de gemeente Apeldoorn. Ook kunt u bellen met het WMO-loket via telefoonnummer 14 055; bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Voor vragen over zorg en ondersteuning (WMO) in de gemeente Zutphen kunt u terecht op hun website. U kunt ook bellen naar het zorgloket via telefoonnummer (0575) 595 760 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.