Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wat zijn servicekosten?

Naast uw huur betaalt u iedere maand servicekosten. Deze betaalt u voor diensten die Ons Huis voor de huurders laat doen in en om het woongebouw. Bijvoorbeeld de kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, elektra algemene ruimtes en de complexbeheerder. Bij sommige woningen of kamers kan het ook gaan om stookkosten. Samen vormen de (netto) huur en de servicekosten uw totale huurprijs of brutohuur.

Waarom servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die u als huurder zelf moet betalen voor diensten die Ons Huis laat uitvoeren. Ons Huis maakt het alleen makkelijker voor u, door deze kosten samen te voegen met de huur. U betaalt als huurder de kosten aan Ons Huis, wij betalen ze door aan de verschillende leveranciers. Niet iedere huurder betaalt dezelfde servicekosten. Op uw huurspecificatie staat vermeld voor welke onderdelen u betaalt.

Voorschot

U betaalt iedere maand aan Ons Huis een voorschot voor de servicekosten, wij betalen dit door aan de verschillende bedrijven. We proberen het voorschotbedrag zo precies mogelijk te bepalen, zodat u achteraf niet bij hoeft te betalen. Wij kijken altijd kritisch naar de kosten die leveranciers ons in rekening brengen.

Afrekening

De servicekosten van het vorige kalenderjaar rekenen we ieder jaar vóór 1 juli met u af. We kijken of de betaalde voorschotten hoog genoeg zijn geweest om de kosten te dekken. 

Heeft u teveel aan servicekosten betaald? Dan maken wij het betreffende bedrag binnen één maand over naar de bankrekening die bij ons bekend is. Of we verrekenen het bedrag met het openstaande saldo. 
Heeft u te weinig servicekosten betaald? In dat geval dient u het restbedrag binnen een maand over te maken naar Ons Huis. Het rekeningnummer is NL24INGB0653013094. Het is helaas niet mogelijk om u een acceptgirokaart toe te sturen.

Overleg met huurders

Servicekosten staan ook op de agenda van het overleg tussen Ons Huis en de huurdersvertegenwoordiging. Dat zijn de bewonerscommissies, de HOG en Ons Woongoed. Op de website van de Huurcommissie vindt u algemene informatie over servicekosten.

Overige kosten

Naast de servicekosten zijn er nog meer posten waarvoor u elke maand een vast bedrag betaalt. Na afloop van het jaar vindt voor deze kosten dus geen verrekening plaats. U hoeft voor deze posten jaarlijks bij de afrekening dus nooit geld bij te betalen en u krijgt over deze posten ook nooit geld terug. Het gaat om onder meer:

  • Glasverzekering 
  • Servicefonds
  • Rioolreinigingscontract