Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Warmteafrekening

Gebruikt u een gemeenschappelijke verwarming van Ons Huis? En betaalt u ons, naast uw huur, ook een bedrag voor verwarming en/of warm tapwater? In dat geval krijgt u ieder jaar een afrekening van de warmtekosten. Hieronder geven we antwoord op de meeste gestelde vragen over deze afrekening.

Wat zijn warmtekosten?
Dat zijn stookkosten die nodig zijn om uw woning te verwarmen en die in veel gevallen ook zorgen voor warm water.

Waarom ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
U betaalt iedere maand een voorschot voor de warmtekosten via uw huur omdat uw woongebouw gebruik maakt van collectieve verwarming. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli 2021 ontvangt u de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december 2020.

Krijg ik te veel betaald geld/voorschot terug?
Als u te veel voorschot heeft betaald, dan krijgt u inderdaad geld terug. Alleen als u huurachterstand heeft, verrekenen wij dit eerst met het openstaande bedrag. Dit leest u dan ook in uw brief met de jaarafrekening stookkosten. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.

Ik krijg geld terug. Wanneer maakt Ons Huis dit bedrag aan mij over?
We maken het bedrag binnen twee weken, nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het IBAN-rekeningnummer dat in uw brief staat.

Mijn IBAN-nummer in de brief is niet ingevuld of klopt niet. Wat moet ik doen?
U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via info-at-onshuisapeldoorn.nl of via Postbus 24, 7300 AA in Apeldoorn. Vermeld daarbij ook uw naam en adres. Wij passen dan uw IBAN-nummer aan.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik. Hoe kan dat?
Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien betalen uw buren iedere maand een hoger bedrag aan voorschot. Of misschien stoken zij minder dan u. Ook de ligging van uw woning in het woongebouw kan van invloed zijn.

Ik moet bijbetalen maar kan het bedrag niet in één keer terugbetalen?
Neemt u dan contact op met Ons Huis via telefoon 0555262560 of via huurincasso-at-onshuisapeldoorn.nl . We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik het voorschotbedrag dat ik iedere maand betaal, wijzigen?
Ja, vaak is dat mogelijk. Wij maken een inschatting van uw voorschot op basis van uw werkelijke kosten. Als u dit wilt wijzigen kunnen we kijken wat we voor u kunnen doen. Bel of mail naar Ons Huis, via info-at-onshuisapeldoorn.nl of telefoon 0555262500.

Hoe bepalen jullie de hoogte van mijn warmtekosten?
Het warmteverbruik lezen wij af van een verdeelmeter op uw radiator of van een gigajoulemeter die in de aan-en afvoerleiding van de verwarming in uw appartement zit. Het verbruik lezen we op afstand af. Daarvoor hoeven we dus niet in uw woning te zijn. 

Ik heb vragen over de jaarafrekening warmtekosten van Techem. Wat kan ik doen?
Als u een afrekening hebt ontvangen van Techem: op de website van Techem leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. Techem is het bedrijf dat voor u het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice van Techem via 0765725888 of schriftelijk onder vermelding van het dossiernummer naar klantenservice-at-techem.nl . Bij vragen over de betalings- c.q. terugbetalingswijze, neem dan contact op met Ons Huis via 0555262560. 

Ik heb vragen over de jaarafrekening warmtekosten van Ista. Wat kan ik doen?
Als u een afrekening hebt ontvangen van Ista: op de website van Ista leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. Ista is het bedrijf dat voor u het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice van Ista via 0102455700 of schriftelijk onder vermelding van het objectnummer en administratienummer naar info-at-ista.nl . Bij vragen over de betalings- c.q. terugbetalingswijze, neem dan contact op met Ons Huis via 0555262560. 

Is het betalen van warmtekosten verplicht?
Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract.

Wat gebeurt er als ik verhuis?
U betaalt alleen mee aan de kosten die zijn gemaakt in de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de warmtekosten, houden we rekening met de datum van uw verhuizing. U ontvangt de jaarafrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners.

Mijn woning wordt onvoldoende warm en/of ik heb last van tocht. Wat kan ik doen?
Dat is vervelend. Laat het ons weten via telefoon 0555262500 of via info-at-onshuisapeldoorn.nl. Wij kijken dan wat we hieraan kunnen doen.