Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huurverlaging

Inkomensafhankelijke huurverlaging

Is uw inkomen gedaald na een vastgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan komt u misschien in aanmerking voor een inkomensafhankelijke huurverlaging. 

Huurverlaging op basis van inkomensdaling

Een verzoek voor huurverlaging kunt u indienen als uw huishoudinkomen is gedaald. Een inkomensdaling kan komen doordat het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt of wegvalt, bijvoorbeeld door pensionering of verlies van werk. Maar ook door een wijziging van de samenstelling van het huishouden, bijvoorbeeld door een scheiding. Uw aanvraag dient u te onderbouwen met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie en een inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wat is het verschil tussen een bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging en een voorstel voor huurverlaging na een inkomensdaling?

Als u een bezwaar indient dan richt zich dat tegen ons voorstel tot een inkomensafhankelijke huurverhoging. Als uw bezwaar wordt toegekend, gaat het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging op de ingangsdatum 1 juli niet door. Er is dan géén inkomensafhankelijke huurverhoging overeengekomen. Als u een voorstel doet tot inkomensafhankelijke huurverlaging dan houdt dat in dat een eerder overeengekomen huurverhoging wordt gecorrigeerd. Een belangrijk verschil is dat een huurverlaging niet wordt toegekend omdat de eerdere huurverhoging onterecht was of of op foute gegevens gebaseerd, maar omdat zich nadien een nieuwe situatie voordoet, namelijk een inkomensdaling.

Meer weten?

Er zijn veel regels voor het aanvragen van een huurverlaging na een eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging, teveel om hier op te sommen. We vertellen u graag alle details in een gesprek. Neem gerust contact met ons op: (055) 526 25 00

Algemene informatie over dit onderwerp staat ook op de website van de Rijksoverheid en de Huurcommissie. Hier kunt u ook meer lezen over huurverlaging vanwege mogelijke andere redenen.