Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onderhuur

Er zijn twee soorten onderhuur: iemand huurt een deel van de woning die u als huurder huurt (gedeeltelijke onderhuur) of iemand gebruikt de gehele woning van u als huurder tijdens uw afwezigheid (gehele onderhuur).

Gedeeltelijke onderhuur

Wanneer spreken we precies over gedeeltelijke onderhuur?

 • De hoofdhuurder heeft hoofdverblijf in de woning.
 • Slechts een deel van de woning wordt onderverhuurd.
 • Voor onderhuur mag alleen een redelijke prijs gevraagd worden (maximaal 1/3 deel van de huur die Ons Huis vraagt).

Bij gedeeltelijke onderhuur hoeft u geen toestemming aan Ons Huis te vragen. De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor de woning en is verplicht te zorgen voor het nakomen van ‘goed huurderschap’ door zichzelf en de onderhuurder. Wel is het verstandig een overeenkomst tussen hoofdhuurder en onderhuurder op te stellen. Bij twijfel over het hoofdverblijf van de huurder ligt de bewijslast bij de huurder. Bovendien moet bij het opzeggen van de huur door de hoofdhuurder de woning leeg (dus zonder onderhuurder) opgeleverd worden.

Gehele onderhuur

Ons Huis staat alléén gehele onderhuur toe indien u een studentenkamer huurt. Wie maximaal een jaar wegblijft, bijvoorbeeld voor een stage, een werkopdracht of uitzending naar het buitenland, kan een onderhuurder zoeken die de kamer tijdelijk bewoont. In dit geval moet u wel toestemming vragen aan Ons Huis. Een vakantiereis is geen geldige reden voor gehele onderhuur.

Voorwaarden gehele onderhuur
Bij gehele onderhuur blijft het huurcontract op naam van de hoofdhuurder staan en deze blijft ook verantwoordelijk voor de betaling van de huur en de overige kosten. Verder geldt:

 • Gehele onderhuur wordt alleen toegestaan indien u een studentenkamer van Ons Huis huurt;
 • De onderhuurder houdt zich ook aan de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden;
 • Er dient een automatische machtiging voor betaling van de huur te zijn afgegeven;
 • In de maand van opzegging is onderhuur niet geoorloofd;
 • De onderhuurder hoeft niet ingeschreven te staan bij Woonkeus.

Onderhuur aanvragen
Vraag onderhuur minimaal anderhalve maand voor de ingangsdatum schriftelijk aan. Vermeld in uw aanvraag de volgende informatie:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en handtekening van hoofdhuurder;
 • Reden van onderhuur (voeg een kopie van een officieel bewijsstuk over de reden van onderhuur bij);
 • Datum van start en de datum van beëindiging van de onderhuur;
 • Naam van de onderhuurder.

Heeft u over onderhuren nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via (055) 526 25 00. U kunt ook een e-mail sturen naar info-at-onshuisapeldoorn.nl.

(foto: Koninginnelaan, Apeldoorn)