Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huur betalen

Als u een woning huurt, heeft u een huurcontract en betaalt u huur aan Ons Huis. Het huurbedrag moet voor de eerste dag van elke maand bij ons binnen zijn. Dit kan het gemakkelijkst via automatische incasso. Er zijn ook andere manieren om de huur te betalen.

Automatische incasso

U kunt de huur het beste met een machtiging betalen. Dat is zowel voor uzelf als voor ons het makkelijkst. U geeft bij een automatische incasso opdracht aan Ons Huis om elke maand het huurbedrag van uw rekening af te schrijven. U hoeft er dan zelf niet aan te denken. Zorg er wel voor dat rond de betaaldatum genoeg geld op uw rekening staat. Anders boekt de bank het bedrag terug. Daardoor kan de huur toch te laat bij ons binnenkomen.

Automatische incasso regelen

Om Ons Huis te machtigen de huur automatisch af te schrijven, hebben wij het IBAN-nummer nodig van uw rekening waarvan u de huur afgeschreven wilt hebben. Zodra wij uw rekeningnummer weten, sturen wij u een SEPA machtigingsformulier toe en een antwoordenvelop. Na ondertekening stuurt u het formulier aan ons terug. Ons Huis laat u daarna schriftelijk weten vanaf welke datum wij de huur automatisch gaan afschrijven.

Anders betalen

Wilt u liever de huur niet automatisch van uw rekening af laten afschrijven? Geen probleem. U kunt uw huur ook op andere manieren betalen: per acceptgiro, via telebankieren of een periodieke overboeking via uw eigen bank of met uw pinpas in ons kantoor.

Voorkom huurachterstand

Het is de bedoeling dat u de huur vooruit betaalt. Dit is wettelijk vastgelegd. Betaalt u niet op tijd? Dan loopt u huurachterstand op. U ontvangt dan eerst een herinnering en daarna een aanmaning. Heeft u dan nog niet betaald, dan moet Ons Huis verdere stappen ondernemen. Voorkom deze vervelende situatie!

Problemen met betalen 

Lukt het niet om de huur te betalen? Neem dan op tijd contact met ons op. We zoeken dan samen met u naar een oplossing. Een oplossing is bijvoorbeeld dat u het bedrag in delen (termijnen) betaald in plaats van een keer. We noemen dat een betalingsregeling. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Als wij met u een betalingsregeling afspreken, dan moet u zich wel aan de gemaakte afspraak houden. Gebeurt dit niet, dan schakelen wij een deurwaarder in. Is een betalingsregeling met u niet mogelijk? Zoek dan hulp bij de gemeente. Inwoners van Apeldoorn kunnen voor tips en hulp ook terecht op de website Samen055.