Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar past Ons Huis op 1 juli de huurprijzen aan. Hoe dat precies werkt leest u hieronder.

 

De rijksoverheid bepaalt de maximale huurverhoging

Jaarlijks bepaalt de rijksoverheid de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Ons Huis mag de huur nooit meer verhogen, dan volgens de regels is toegestaan.

De huurverhoging is een aanpassing van de prijs naar het nieuwe prijsniveau (inflatie). Daarnaast kent de overheid ook andere regels. Bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke huurverhoging of een hogere huurverhoging voor zelfstandige woningen met een kale huurprijs onder € 300,-.

 

Waarom een huurverhoging?

De huurinkomsten zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het onderhoud aan woningen, het bouwen van nieuwe woningen en het uitvoeren van energetische verbeteringen. De kosten daarvoor nemen elk jaar toe. Daarom verhogen woningcorporaties, en ook Ons Huis, jaarlijks de kale huurprijs.

Daarnaast verhogen wij de servicekosten en bijkomende kosten, als dat noodzakelijk is. Dat doen we aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten en een inschatting van prijsstijgingen.

 

Waar kijkt Ons Huis naar bij de jaarlijkse huurverhoging?

Allereerst kijken wij naar de huurprijsgrens. Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u een huurprijs die hoger is dan de huurprijsgrens (€ 763,47, prijspeil 2022)? Dan ontvangt u geen huurverhoging.

We kijken bij sociale huurwoningen ook naar de streefhuur. Dat is de huurprijs die we aan een nieuwe huurder vragen, als de woning vrij zou komen. Wanneer u meer betaalt dan een nieuwe huurder zou betalen, krijgt u geen huurverhoging.

 
Huurverhoging 1 juli 2022
Ons Huis verhoogt de kale huur per 1 juli 2022 met maximaal 2,3 procent. Dat is hetzelfde percentage als door de Rijksoverheid is vastgesteld. Wij passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs onder € 300,- ontvangen € 25,- huurverhoging.
Voor vrije sector woningen is de huurverhoging maximaal 3,3%, maar wij hanteren ook voor die woningen maximaal 2,3%.
 
Huurkrant
Meer weten over de jaarlijkse huurverhoging? En wanneer u bezwaar kunt maken? Dat leest u in de Huurkrant 2022.
 

Meer informatie