Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vitale woongemeenschap in Zutphen

24 mei 2016

Wooncomplex St. Elisabeth in Zutphen doet dit jaar mee aan het experiment vitale woongemeenschappen en wooncomplexen van 'Langer Thuis'. Langer Thuis is een landelijk samenwerkingsprogramma dat kennis ontwikkelt om de zorg voor ouderen te vernieuwen.

Het experiment verkent wat er nodig is om een woongemeenschap vitaal te houden. Intern door de gemeenschap zelf én extern met nieuwe bewoners, de omwonenden en (wijk)professionals. Het doel is om een woongemeenschap op te laten bloeien, bijvoorbeeld door onderling contact te stimuleren. De bewoners hebben hierin de grootste rol. De bewonerscommissie van St. Elisabeth heeft het initiatief omarmd en is ermee aan de slag gegaan. Zo zijn er trainingsdagen geweest met ondersteuning door zorgaanbieder Sutfene en Ons Huis.

Toekomstplan St. Elisabeth

De deelname aan het experiment Langer thuis komt voort uit het toekomstplan voor St. Elisabeth waaraan Ons Huis werkt. De gemeente Zutphen, Sutfene en een afvaardiging van bewoners hebben hierin hun inbreng gehad. Het gebouw, de omgeving, de zorg, de woongemeenschap en het dienstenaanbod krijgt een kwaliteitsimpuls.

Langer thuis

Het langer zelfstandig wonen, ook als je zorg nodig hebt, heeft stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt.Langer Thuis is een samenwerking van Movisie, Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer over het programma Langer Thuis op de website van Movisie.