Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

maandag 06 mei 2019
nieuws-intro-picture-comment

Ons Huis laat zich iedere vier jaar, conform de woningwet, visiteren. De visitatie beoordeelt onafhankelijk en kritisch onze maatschappelijke prestaties. Benieuwd naar de resultaten van de visitatie? Bekijk hier het rapport van de visitatiecommissie en lees de reactie van onze bestuurder Arjen Jongstra daarop.

Visitatierapport 2018

Ons Huis laat zich iedere vier jaar, conform de woningwet, visiteren. De visitatie beoordeelt onafhankelijk en kritisch onze maatschappelijke prestaties. Benieuwd naar de resultaten van de visitatie? Bekijk hier het rapport van de visitatiecommissie en lees de reactie van onze bestuurder Arjen Jongstra daarop.

 

Waarom een visitatie?

Elke woningcorporatie is verplicht één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie. In 2018 heeft bureau Raeflex de visitatie uitgevoerd voor Ons Huis en collega-corporaties de Woonmensen en De Goede Woning. Dit om van elkaar te leren en te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen om onze volkshuisvestelijke taak goed uit te voeren.

 

Complimenten

Het onderzoek gaat over de periode 2014 tot en met 2017. Het rapport beschrijft dat we de aanbevelingen uit het vorige rapport goed hebben opgepakt. De samenwerking met de andere Apeldoornse corporaties in het VSW-verband wordt door de visiteurs bijzonder gewaardeerd: “De rol die Ons Huis daarin pakt is die van een degelijke organisatie, die integraal kijkt en afstemt”. Daarnaast vindt de commissie het positief dat Ons Huis met de fusie met Woningbedrijf Warnsveld (WBW) de urgente volkshuisvestelijke taak in Zutphen en Warnsveld oppakt en meeneemt in de professionaliseringslag. De commissie concludeert dat Ons Huis voldoende tot goed presteert.

 

Trots

Bij Ons Huis is het visitatierapport met gepaste trots ontvangen. Bestuurder Arjen Jongstra: “Niet alleen door de mooie cijfers, maar vooral vanwege de her- en erkenning van de ingezette koers. De visitatiecommissie geeft aan dat er ‘steeds creatiever en ondernemend invulling gegeven wordt aan die koers’. Ook zijn geluiden van buiten naar binnen gehaald. Juist daarop is de afgelopen jaren gestuurd.” Lees hier de volledige reactie >>>

 

Verbeterpunten

Naast complimenten zijn er ook verbeterpunten en suggesties voor de agenda van de toekomst. Zo kan de samenwerking met de gemeente op meer niveaus worden geborgd. We pakken de uitnodiging graag op om samen met de gemeente naar de toekomstige investeringsagenda te kijken. Daarnaast hebben zorgpartijen de wens voor het samen ontwikkelen van een visie op woon-zorgvraagstukken. We onderschrijven het belang van de samenwerking met zorgpartijen en geven graag meer aandacht aan de groeiende groep kwetsbaren en ouderen. Dit sluit ook nauw aan bij ons ondernemingsplan ‘Actief en Dichtbij’ waarin het aanjagen van vitale buurten één van de speerpunten is. 

We bedanken de visitatiecommissie voor haar inspanning en onze stakeholders voor hun waardevolle bijdrage!