Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Visitatie 2014

23 april 2015

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie. In 2014 heeft bureau Raeflex de visitatie uitgevoerd voor Ons Huis en collega-corporaties de Woonmensen en De Goede Woning. Dit om van elkaar te leren en te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen om onze volkshuisvestelijke taak goed uit te voeren.

‘Hoe een corporatie bij zwaar weer stevig bijstuurt en in de stad mooie resultaten behaalt’. Dit twitterbericht van de voorzitter van de visitatiecommissie geeft in één zin weer wat er de afgelopen jaren gebeurd is bij Ons Huis. 

Het onderzoek gaat over de periode 2010 tot en met 2013. Het rapport beschrijft dat in de loop van 2011 het roer bij Ons Huis drastisch is omgegaan “van ‘commerciële' projectontwikkelaar naar zakelijk volkshuisvester”. De commissie concludeert dat Ons Huis op drie van de vier perspectieven ruim voldoende presteert.
Visitatierapport 2010 - 2013.

Verbeterpunten

Visitatie is bedoeld om van te leren. De aanbevelingen uit het visitatierapport sluiten uitstekend aan op de doelen uit ons beleidsplan 'Wonen Blijft'. Ons Huis gaat aan de slag met de leerpunten om zo goed in te spelen op de toekomst. We willen daarin (nog) meer samen werken met onze collega’s in Apeldoorn en Zutphen. Ook zullen we de invloed van belanghebbenden en huurders op ons beleid versterken. We willen onze primaire processen strak en zonder verspilling organiseren. Op deze wijze realiseren wij tijd voor kwetsbaren binnen onze doelgroep die meer aandacht vragen om een leefbare en vitale woonomgeving te blijven realiseren.