Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prestatieafspraken voor voldoende woningen, betaalbaar en met kwaliteit

6 juli 2015

De gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties De Goede Woning, de Woonmensen, Sprengenland Wonen en Ons Huis tekenden op 3 juli de prestatieafspraken voor de komende jaren. Samen zetten we ons in voor voldoende woningen, betaalbaar en met kwaliteit.  

De gemeentelijke ambities voor het wonen in Apeldoorn heeft de gemeenteraad vorig jaar vastgelegd in de Woonagenda Apeldoorn 2014-2018. Voor de ambities die de gemeente heeft op het terrein van de sociale huursector is een goede samenwerking met de woningcorporaties van belang. De corporaties verhuren samen bijna een derde van alle woningen in Apeldoorn. Voor de periode tot en met 2018 liggen er nu afspraken gericht op betaalbare huisvesting voor de huishoudens die afhankelijk zijn van de sociale huursector. Hierbij gaat het ook om kwetsbare huurders en mensen waarvoor een sociaal vangnet bij het wonen nodig is. (Het document kunt u hiernaast downloaden.)

Werkbare afspraken

Nathan Stukker, wethouder wonen: “Samen zijn we verantwoordelijk voor goede huisvesting, juist voor de mensen die niet zelfstandig hun woonruimte kunnen regelen. Ondanks de lastige economische tijden, ondanks de dynamiek vanuit politiek Den Haag dat zich ook bemoeit met volkshuisvesting, zijn we erin geslaagd samen werkbare afspraken te maken waardoor we de Woonagenda stap voor stap kunnen aflopen. Gemeente en woningcorporaties moeten keuzes maken. De focus ligt nu bij betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid van huisvesting. We merken een aanhoudende onzekerheid in de woningmarkt. Er blijft onduidelijkheid over het economisch perspectief. Ondertussen werkt Den Haag gestaag door aan nieuwe wet- en regelgeving. In Apeldoorn laten we zien, ondanks deze omstandigheden, tot afspraken te komen. Op hoofdlijnen, met realiteitszin. Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen gezamenlijk naar de totale woonlasten voor huishoudens in Apeldoorn die afhankelijk zijn van de sociale huursector.”

Individuele situatie

De prestatieafspraken gelden voor gemeente en het samenwerkingsverband, maar elk van de vier woningcorporaties kent een eigen individuele vastgoedportefeuille en financiële situatie. Daarom voert de gemeente ook het gesprek per corporatie over ieders inspanning voor de overkoepelende prestatieafspraken.