Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prestatieafspraken Apeldoorn 2018

dinsdag 12 december 2017

Woensdag 7 december hebben wethouder Sandman van de gemeente Apeldoorn en vertegenwoordigers van de woningcorporaties en huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken.

Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken over wonen is het werken aan voldoende en betaalbare sociale huurwoningen in Apeldoorn. Ook is de ambitie van de gemeente Apeldoorn om op termijn een energieneutrale gemeente te zijn, nog nadrukkelijker verwerkt in de prestatieafspraken. Het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties, samen eigenaar van ongeveer een derde van alle woningen in Apeldoorn, speelt hierin een belangrijke rol. Bijkomend voordeel voor huurders: een energiezuinige woning betekent ook een lagere energierekening en meer wooncomfort.

Lees de complete prestatieafspraken 2018.

Hieronder een aantal van de nieuwe, aanvullende afspraken samengevat:

  • De huidige Woonagenda van de gemeente loopt aan het einde van dit jaar af. De gemeente legt haar visie op sociaal wonen in Apeldoorn vast in een nieuwe, actuele Woonagenda.
  • Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen samen naar de totale woonlasten (huur incl. alle bijkomende kosten) voor een huishouden. Corporaties geven voorlichting over de woonlasten in relatie tot het inkomen van de woningzoekenden.
  • De woningcorporaties hebben hun ambitie op het gebied van energiezuinige woningen aangescherpt. Op dit moment heeft het woningbezit van de corporaties gemiddeld energielabel C. De ambitie waar de corporaties nu naartoe werken is gemiddeld energielabel B in 2021.
  • Vergunninghouders worden in principe zelfstandig gehuisvest. Mocht er onevenredig grote druk op de woningmarkt ontstaan, dan zoeken de partijen naar alternatieve oplossingen. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om waar nodig meer dan één vergunninghouder in een woning te huisvesten (ofwel om hen op kamers te huisvesten).
  • Om investeringen van woningcorporaties en gemeente in de openbare ruimte beter met elkaar af te stemmen is overleg gestart tussen regisseurs openbare ruimte en medewerkers van de woningcorporaties. Dit werkt naar tevredenheid en wordt voortgezet.
  • Op het gebied van wonen en zorg spelen meerdere ontwikkelingen. Rode draad is dat mensen die zorg nodig hebben minder snel in instellingen gaan wonen, of korter in instellingen worden behandeld. En daardoor langer in wijken blijven wonen, of eerder in een wijk gaan wonen, al dan niet onder begeleiding. Een gedegen aanbod- en vraaganalyse op dit thema is in de maak en wordt meegenomen in de nieuwe Woonagenda van de gemeente.