Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prestatieafspraken 2017

maandag 06 februari 2017
nieuws-intro-picture-comment

De gemeente Apeldoorn en de gemeente Zutphen hebben samen met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen afspraken vastgelegd over het wonen in hun gemeenten. De afspraken lopen tot en met 31 december 2017.

Voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe woningwet hebben gemeente en woningcorporaties in samenwerking met de huurders afspraken gemaakt over de voorraad sociale huurwoningen. Bij de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken is de inbreng van de huurders van grote waarde geweest.

Meer weten? Download: Prestatieafspraken Apeldoorn 2017 en Prestatieafspraken Zutphen 2017. In beide gemeenten werden de documenten op dezelde datum ondertekend door de betrokken partijen, namelijk 8 december 2016. 

Voor Apeldoorn zijn de belangrijkste afspraken op hoofdlijnen:

  • De totale voorraad sociale huurwoningen wordt niet kleiner, liefst groter. Op dit moment bezitten de woningcorporaties 18.600 sociale huurwoningen.
  • Corporaties en gemeente gaan werkzaamheden in een gebied meer op elkaar afstemmen, zodat investeringen efficiënt zijn en huurders zo min mogelijk overlast ervaren.
  • De partijen spannen zich in voor betaalbaar wonen. De totale woonlasten voor een huishouden in Apeldoorn worden onderzocht. Verder wordt onderzocht op welke wijze de stichtingskosten van nieuwbouwwoningen omlaag gebracht kunnen worden, door onder meer aanpassing van grondprijzen en het voorkomen van gestapelde ambities en onnodige regeldruk. Daarnaast voeren de woningcorporaties een verantwoord huurbeleid waarbij zij streven naar betaalbaarheid voor iedereen.
  • Woningcorporaties houden de ambitie vast om het woningbezit verder te verduurzamen, waarbij ze er alles aan zullen doen om hoger te scoren dan gemiddeld label C. Huurders worden gecoacht om zelf energie te besparen.
  • Afspraken over het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals vergunninghouders en uitstroom uit instellingen, blijven gehandhaafd.
  • Gemeente en woningcorporaties verkennen, in samenwerking met zorgpartijen, de behoefte naar zorg op de lange termijnen onderzoeken de consequenties voor het totale zorgvastgoed in de stad.
  • Gezamenlijk worden de kwetsbare gebieden in de stad gemarkeerd en er wordt proactief en snel gereageerd op staat/buurt/wijkniveau.