Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

maandag 09 september 2019
nieuws-intro-picture-comment

Ongeveer de helft van onze huurders maakt gebruik van bijkomende services. Als u bijvoorbeeld in een flat van Ons Huis woont, dan is de kans groot dat u bovenop de kale huurprijs voor tuinonderhoud en de schoonmaak van de algemene ruimte betaalt. In april en mei onderzochten we wat huurders van deze ‘extra diensten’ vinden en hoe we ze volgens hen kunnen verbeteren. Zo vulde een groot deel van onze huurders een vragenlijst in en bezocht een deel ook onze bewonersavond. Daar zijn we blij mee. Het maakt dat we als Ons Huis goed kunnen luisteren naar huurders en op basis daarvan het beter kunnen gaan doen.

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten van het onderzoek? Wilt u weten welke verbeteringen Ons Huis gaat doorvoeren? Lees dan verder.

Ons Huis luistert naar huurders

Ongeveer de helft van onze huurders maakt gebruik van bijkomende services. Als u bijvoorbeeld in een flat van Ons Huis woont, dan is de kans groot dat u bovenop de kale huurprijs voor tuinonderhoud en de schoonmaak van de algemene ruimte betaalt. In april en mei onderzochten we wat huurders van deze ‘extra diensten’ vinden en hoe we ze volgens hen kunnen verbeteren. Zo vulde een groot deel van onze huurders een vragenlijst in en bezocht een deel ook onze bewonersavond. Daar zijn we blij mee. Het maakt dat we als Ons Huis goed kunnen luisteren naar huurders en het op basis daarvan beter kunnen gaan doen.

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten van het onderzoek? Wilt u weten welke verbeteringen Ons Huis gaat doorvoeren? Lees dan verder.

Tevreden huurders

Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de huurders tevreden is over de kwaliteit van de services. Het overgrote deel van de huurders vindt het prettig dat Ons Huis de schoonmaak van algemene ruimten, tuinonderhoud en het wassen van de ramen regelt.

Wie regelt wat?

Maar hoe zit het eigenlijk? Wie regelt er wat? Als er bijvoorbeeld onbereikbaar glas is aan de buitenzijde van een woongebouw, dan kan Ons Huis daarvoor een glazenwasser inschakelen. De voorwaarde is dan wel dat minimaal 70% van de bewoners van het woongebouw akkoord moet gaan met het inschakelen van een glazenwasser en de bijbehorende kosten. Als dit niet het geval is, dan zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het (laten) wassen van de ramen.

Franse slag

Er zijn volgens het onderzoek ook ontevreden bewoners. Volgens hen wordt het wassen van de ramen en de schoonmaak van de algemene ruimte ‘met de Franse slag’ gedaan. Ze zien half of slordig werk. Ook het tuinonderhoud laat te wensen over. Daarnaast is een deel van de huurders ontevreden over de communicatie. Zij missen informatie over wanneer er werkzaamheden plaatsvinden of ervaren dat klachten niet goed worden opgelost.

Verbeterplan

Vanuit het onderzoek en het gesprek met bewoners heeft Ons Huis een verbeterplan kunnen opstellen voor de komende 2,5 jaar. Hierin zijn de meeste ideeën van huurders overgenomen. Zo gaat Ons Huis het toezicht op het wassen van de ramen van woningen en schoonmaak van de algemene ruimte aanscherpen. Ook gaan we de informatie over bijkomende leveringen en services verbeteren. Daarvoor maakt Ons Huis een overzicht per woongebouw, waarmee we zowel nieuwe als bestaande huurders informeren. We nemen hierin informatie op over het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd, maar ook hoe vaak. We geven aan wat u van Ons Huis mag verwachten en wat u als huurder zelf kan doen. Ook geven we aan waar u terecht kunt met klachten. We starten nog dit jaar met een overzicht voor de woongebouwen die in het onderzoek slechter scoren dan gemiddeld. Daarna volgen de overige woongebouwen.

Hartelijk dank aan de bewoners die de vragenlijst hebben ingevuld of tijdens de bewonersavond hebben meegedacht!

Tips?

Goed luisteren is een van onze klantbeloften. Heeft u tips voor ons voor hoe we ons werk beter kunnen doen? Of heeft u een vraag? Wij horen het graag. Stuur een berichtje naar info@onshuisapeldoorn.nl