Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jaarverslag 2016: onze inzet en resultaten

donderdag 06 juli 2017

Het bieden van betaalbaar, duurzaam en passend wonen én actief samenwerken aan vitale buurten. Dat is kortweg de missie van Ons Huis. In ons jaarverslag 2016 leest u welke activiteiten hebben bijgedragen aan onze missie. 

We zijn trots op de resultaten. Van energiebesparende maatregelen tot integrale vastgoedsturing, van werken binnen een nieuwe organisatiestructuur tot klanttevredenheid: het komt allemaal aan bod in ons jaarverslag 2016.

Jaarrekening

Om alvast een voorschot te nemen op onze jaarrekening 2016: die wijzigde ingrijpend door de veranderende wet- en regelgeving. Tot dit jaarverslag bepaalden we de waarde van ons vastgoed op basis van de bedrijfswaarde. In het kader van de Woningwet waarderen we vanaf 2016 ons vastgoed op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Op papier is de waarde van onze vastgoedportefeuille daardoor gestegen met maar liefst € 256 miljoen! Maar dat vermogen, dat vooral in de stenen van de woningen zit, zegt niet iets over hoeveel geld we kunnen uitgeven. Ons Huis vindt het daarom belangrijker om te sturen op het huishoudboekje (kasstromen) dan op de marktwaarde van het bezit.

Toekomst

De financiële ruimte van Ons Huis is voldoende om veel ambities op te pakken. U leest meer over die ruimte in het Voorwoord en het hoofdstuk Financiële Continuïteit van ons jaarverslag. De komende jaren gaat Ons Huis de financiële ruimte inzetten om te investeren in betaalbare, duurzame woningen voor mensen uit de lagere inkomensgroepen. Belangrijk werk dat we graag blijven doen we in samenwerking met onze huurders en partners!

Meer weten?

Heeft u vragen over dit jaarverslag of de jaarrekening? Stuur dan een bericht naar info-at-onshuisapeldoorn.nl