Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

donderdag 23 maart 2017

Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis hebben het voornemen om te fuseren per 1 januari 2018.

Intentieovereenkomst Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis getekend

Woningstichting Ons Huis en Woningbedrijf Warnsveld ondertekenden op 16 maart 2017 een intentieovereenkomst met als voornemen om per 1 januari 2018 te fuseren. Beide corporaties zijn actief in de gemeente Zutphen. Ons Huis is ook actief in de gemeente Apeldoorn.

Woningbedrijf Warnsveld heeft na zorgvuldig onderzoek geconcludeerd dat fusie met Ons Huis de beste manier is om haar volkshuisvestelijke inzet in Warnsveld/Zutphen voort te zetten. Beide partijen hebben de verwachting dat met fusie er meer slagkracht komt om de opgaven rondom betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van wonen gericht op te pakken. De corporaties laten de komende periode de haalbaarheid van een fusie onderzoeken.

De huurdersorganisaties, medewerkers, Dorpsraad Warnsveld en de gemeenten Zutphen en Apeldoorn worden tijdens het onderzoek en de voorbereidingen tot fusie betrokken.

Lees ook het bericht op de Stentor-website.