Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In gesprek met stakeholders

21 december 2015

Elke twee jaar organiseren de samenwerkende corporaties in de gemeente Apeldoorn (VSW) een stakeholderconferentie. Behalve elkaar informeren is de conferentie ook bedoeld om bij de belanghebbenden input op te halen die de corporaties de komende jaren verder helpen bij hun opgave in de stad. Dit jaar stonden op 28 oktober de uitdagingen centraal die de nieuwe Woningwet met zich mee brengt. De nieuwe wet geeft vorm aan een ingrijpende hervorming van de volkshuisvesting en een grotere rol voor gemeente en huurders.

Lees het verslag Rondetafelconferentie oktober 2015 over de goed bezette rondetafelgesprekken. De discussies gingen over 4 thema's: 

  • transitie zorg en gevolgen voor wonen;
  • passend toewijzen en betaalbaarheid;
  • eigen kracht en draagkracht buurten;
  • duurzaamheid en bedrijfsleven.