Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huurverhoging 2014

1 mei 2014

Op 1 juli staat de jaarlijkse huurverhoging weer voor de deur. Voor dit jaar is de huurverhoging voor sociale huurwoningen als volgt:
• Voor de inkomens tot € 34.085: maximaal 4%
• Inkomens tussen € 34.085 en € 43.602: 4,5%
• Inkomens boven € 43.602: 6,5%
Bij de vrije sectorwoningen is de huurverhoging gelijk aan de inflatie: 2,5%

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft de maximum percentages van de huurverhoging 2014 voor woningen in de sociale huur vastgesteld. Dit betreft de kale huurprijzen zonder de servicekosten. Dit jaar stijgen de huren harder dan de inflatie en is een inkomensafhankelijke huurverhoging van sociale huurwoningen mogelijk. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen van de overheid om de woningmarkt weer vlot te trekken. Ons Huis vindt het verantwoord om huurders met hogere inkomens meer huur te vragen voor hun sociale huurwoning. Ons Huis heeft de extra huuropbrengsten nodig om haar taken te kunnen blijven vervullen en een gedeelte van de verhuurdersheffing te betalen. De huren gaan daarbij niet verder omhoog dan wat wettelijk gezien voor de woning gevraagd kan worden. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt in bepaalde gevallen niet voor chronische zieken en gehandicapten.

Vóór 1 mei bericht

Zoals gebruikelijk ontvingen alle huurders vóór 1 mei een persoonlijke brief van Ons Huis met het voorstel voor huurverhoging. Plus de Huurkrant 2014 met achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over het indienen van een bezwaarschrift huurverhoging. Met vragen kunt u contact opnemen met met Ons Huis: (055) 526 25 00.

Ons Huis wil wonen betaalbaar houden

Door o.a. de verhuurdersheffing zijn veel corporaties min of meer gedwongen om de huurverhoging volledig door te voeren.  Ons Huis doet dit echter niet in alle gevallen, ook al scheelt dit Ons Huis een kwart miljoen op jaarbasis aan inkomsten. We doen dit omdat we de woonlasten beheersbaar willen houden, ook op de langere termijn. Dit jaar ontziet Ons Huis huurders met de laagste inkomens die een relatief hoge huur hebben. Gemiddeld is de huurverhoging voor de inkomens onder de € 34.085 uitgekomen op 3,5%. Dat is 1% boven inflatie. In Apeldoorn bij 25% van de huurders met een laag inkomen niet de volledige huurverhoging van 4% doorgerekend. In Zutphen geldt dit bij meer dan de helft van deze huurdersgroep, 60% om precies te zijn.

Ons Huis heeft dit gedaan door 2 maatregelen:

Bij huurders uit de laagste inkomensgroep blijft de huurverhoging beperkt tot de streefhuur van de woning (streefhuur is de huurprijs die een nieuwe huurder zou betalen). Dat betekent dat huurders die nu al de streefhuur betalen minder dan 4% huurverhoging krijgen.

Van een groot deel van de woningen is de streefhuur naar beneden bijgesteld. Dit houdt ook in de toekomst de woningen voor nieuwe huurders betaalbaar.

Scheefwoners

Het percentage scheefwoners in de Apeldoornse sociale huurwoningen van Ons Huis is 22%. Scheefwoners zijn huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven de € 34.085. In Zutphen heeft Ons Huis 315 woningen waarvan 256 in de sociale huur. Hier is het percentage dat scheef woont 15%.

Ons Woongoed

Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed heeft ervoor gepleit dit jaar de huurverhoging te beperken voor de laagste inkomensgroep. Ons Huis heeft hiervoor begrip, maar neemt dit advies niet over. Door de 4% als maximum in te stellen en de streefhuur als grens te nemen, meent Ons Huis de betaalbaarheid van de woningen het beste te kunnen bewaken, ook voor toekomstige huurders.