Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Als u de baas was van Ons Huis...

16 september 2015

“Stel dat u het bij Ons Huis voor het zeggen hebt en € 10.000 extra mag investeren. Hoe zou u dit bedrag dan verdelen?” Dat was de vraag die Ons Huis haar huurders stelde bij een recente peiling. Huurders konden het bedrag verdelen over verschillende categorieën. Het energiezuiniger maken van de woningen kwam voor huurders op de eerste plaats, daarna extra inzet op betaalbaarheid van de woningen en op de derde plaats geld voor renovatie zodat de woningen langer meegaan. 786 huurders deden mee aan de peiling, dat is één op de zes huurders. Dankzij de hoge respons kan Ons Huis de resultaten goed gebruiken bij het maken van haar beleidskeuzen.

Verder praten

Op 15 september was er een discussiebijeenkomst in het kantoor van Ons Huis aansluitend aan de digitale peiling. Hier waren deelnemers van de enquête aanwezig die hadden aangegeven hieraan te willen deelnemen, naast een afvaardiging van de huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed en de bewonerscommissies. Ons Huis geeft met de digitale peiling en de bijeenkomst invulling aan de nieuwe Woningwet die nadrukkelijk ruimte geeft aan huurdersbetrokkenheid.

Wat wil de huurder?

Ons Huis heeft haar huishoudboekje goed op orde gebracht, met oog voor de betaalbaarheid voor huurders. Door onder meer efficiënter te werken is er bij Ons Huis voor de komende jaren ruimte ontstaan om te investeren. Over de inzet van die financiële middelen heeft Ons Huis uiteraard zelf ideeën, maar zij wil graag weten van haar huurders wat zij belangrijk vinden voor de toekomst.

Behalve de eerder genoemde top 3 waren de andere onderwerpen voor besteding van het extra geld: meer en beter aanbod van wonen met zorg, aankopen van sociale huurwoningen van andere woningcorporaties zodat het totale woningaanbod op peil blijft, nieuwbouw van sociale huurwoningen en meer inzet voor leefbaarheid en prettig wonen in de buurt.