Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aanpak asbest

donderdag 26 januari 2017

Ons Huis zet zich extra in als het om asbest gaat. We gaan versneld asbestonderdelen uit woningen weghalen én we zorgen ervoor dat huurders goed geïnformeerd zijn. Hiermee geven we uitvoering aan ons vernieuwde abestbeleid.

Tot 1994 werd asbestmateriaal veel gebruikt in de bouw. Ook bij de bouw van woningen van Ons Huis van vóór die tijd. De afgelopen jaren is al veel asbest uit onze woningen verwijderd, voornamelijk tijdens onderhoudsprojecten of bij verhuizing. 

Asbestonderzoek en sanering

Onze woningen van vóór 1994 hebben we onlangs steekproefgewijs laten onderzoeken. We zijn eind 2016 gestart met verdere inventarisaties en saneringen bij aantal complexen uit die eerdere steekproef. Als er asbestmateriaal wordt aangetroffen dan laten we dit, waar nodig, verwijderen. Ook als het gaat om asbesthoudend materiaal dat ooit door huurders zelf in de woning is aangebracht. We werken hierbij samen met gespecialiseerde bedrijven. De uitvoering loopt in 2017 verder door. 

Asbestinformatiekaart in de woning

Daarnaast zorgen we ervoor dat bij woningen van vóór 1994 er een asbestinformatiekaart in de woning komt. Op de asbestinformatiekaart staat eventueel een opsomming van de onderdelen die asbest bevatten met de waarschuwing het materiaal in tact te laten. 

De gegevens over de asbestinventarisaties houden we bij in een overzicht, zo hebben we een actueel beeld waar wel of geen asbest aanwezig is. 

Lees hier meer over abestmateriaal.