Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

maandag 03 april 2017

Ons Huis gaat huurders extra stimuleren om aan de slag te gaan in hun tuin. We beginnen met onze nieuwe werkwijze in drie buurten in Apeldoorn. 

Aan de slag met tuinonderhoud

Dit jaar gaan we planmatig het tuinonderhoud van onze huurders onder de loep nemen in de volgende buurten in Apeldoorn:

  • De straten Bierbrouwershorst/Schrijnwerkershorst
  • De wijk de Heeze
  • Staatsliedenkwartier

Eerst zullen de woonconsulent of de complexbeheerder een ronde maken door het gebied om te bepalen welke de tuinen extra aandacht verdienen. Ook het openbaar groen, bomen en de achterpaden worden bekeken. Daarna gaat de woonconsulent of de complexbeheerder bij de huurders langs om hen uit te leggen wat zij zelf moeten oppakken. Want het onderhouden van de tuin en achterpaden of balkon hoort tot de verplichtingen van de huurder. 

Na de start in de drie buurten gaat Ons Huis kijken welke andere gebieden volgend jaar aan de beurt komen. We stemmen hierbij af met de gemeente wat er eventueel aan extra werk in het openbaar groen gedaan kan worden.

Ons Huis vindt goed tuinonderhoud belangrijk want een verzorgde tuin of balkon is leuk voor de héle buurt. Daarbij nodigt een verzorgde omgeving tot het netjes houden ervan. Als huurders van elkaar zien dat iedereen de tuinen aanpakt dan werkt dat stimulerend.

Ergert u zich aan het tuinonderhoud bij u in de buurt? Geef het door via ons contactformulier. Wellicht kunnen wij uw woongebied meenemen in de planning.

Wat moet een huurder doen als het gaat om tuinonderhoud?

Gras maaien, onkruid en overhangende takken weghalen is een taak voor de huurder. Een huurder dient te voorkomen dat beplanting schade veroorzaakt aan de woning. Afval, grofvuil en hondenpoep horen in ieder geval niet thuis in de tuin. De tuin is ook niet bedoeld om auto’s, aanhangwagens en caravans te stallen. 

Het vrij houden van het gezamenlijke achterpad is erg belangrijk voor hulpdiensten, zoals de brandweer. Daarom mogen hier geen afvalcontainers of andere zaken staan. De huurder moet ook zorgen dat er geen overhangende planten en takken zijn en dat de paden onkruidvrij zijn. 

Alle wettelijke regels voor wie verantwoordelijk is voor klein onderhoud in en om huis, staan in het besluit kleine herstellingen

 

Met deze ansichtkaart vraagt Ons Huis haar huurders om het tuinonderhoud aan te pakken.
Met deze ansichtkaart vraagt Ons Huis haar huurders om het tuinonderhoud aan te pakken.