Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privacyverklaring

 

Waarom een privacyverklaring?

Ons Huis is een sociale verhuurder die in verbinding met haar omgeving vorm geeft aan haar volkshuisvestelijke taak in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen. Om onze volkshuisvestelijke taak goed te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens van (aspirant) klanten en wisselen persoonsgegevens uit met (keten) partners.


Dat doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij houden ons daarbij aan de regels over het beschermen van uw persoonsgegevens, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige van toepassing zijnde wetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wet.


Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over de wijze waarop Ons Huis met uw persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze gebruikt worden, hoe wij de gegevens beschermen en welke rechten u heeft. De verklaring is van toepassing op alle onderliggende (papieren) documenten en geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.


Hiernaast kunt u onze volledige Privacyverklaring downloaden.