Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van de website van Ons Huis Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn.

Wij hebben de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de gegevens op onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van door Ons Huis verstrekte gegevens.

Op deze website vindt u links naar derden.

Ons Huis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website.

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons Huis openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Als u klant bent van Ons Huis, beschikken wij over uw persoonsgegevens.

Wij beheren uw gegevens zorgvuldig en volgens de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp).

En vanaf 25 mei 2018 volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

We maken hiervoor gebruikt van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.


Inzage en wijziging persoonsgegevens
U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

U kunt, indien daar aanleiding toe is, een verzoek indienen om uw gegevens door ons te laten corrigeren of verwijderen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze klant contact center, bij voorkeur met een e-mail aan info@onshuisapeldoorn.nl