Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missie en visie

Ons Huis is een maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen. Wij zijn er voor de huurders van nu, maar we willen ook bijdragen aan de maatschappij als geheel, nu en in de toekomst.

Onze missie is: Wij werken aan betaalbaar en duurzaam wonen in veerkrachtige buurten.
In deze film vertellen medewerkers van Ons Huis hoe ze daar dagelijks aan werken

Samen veerkrachtig!

Werken aan veerkrachtige buurten is de komende jaren leidend in ons denken en doen. Dat vraagt om ondernemerschap, flexibiliteit en verbindingskracht. Dat zijn onze kernwaarden. Zo pakken we de lokale uitdagingen in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen op.

Het realiseren van betaalbaar en duurzaam wonen in veerkrachtige buurten vraagt meer dan onze bijdrage alleen. Samenwerken met zorg- en maatschappelijke organisaties en met marktpartijen is cruciaal.

Onze missie en de uitwerking daarvan staan in ons ondernemingsplan voor de periode 2021-2024: 'Samen veerkrachtig!'

Wat we blijven doen

In het ondernemingsplan kunt u lezen dat we de komende jaren oog blijven houden voor onze huurders en voor het klimaat door:

  • een klantgerichte dienstverlening en onderhoud op maat;
  • participatie van en samenwerking met huurders;
  • verduurzaming van woningen door isolatie.

Wat we gaan veranderen

Wat we de komende jaren anders gaan doen is beter (leren) omgaan met buurten waar kwetsbare bewoners concentreren, door de betrokkenheid van bewoners te vergroten en de samenwerking met onze partners te versterken. We hebben 5 strategieën voor de manier waarop we onze missie en doelstellingen gaan realiseren:

  1. Het vertrouwen van huurders vergroten door samen te verduurzamen.
  2. Maatschappelijk presteren door samenwerken met partners.
  3. Effectief beleid door gebiedsgericht (samen)werken.
  4. Gemengde wijken door te sturen met kwaliteit, huren en verdeling.
  5. Een ongedeelde stad door sociale nieuwbouw.

Onze plannen staan samengevat in een strategiekaart die in één keer laat zien waarop Ons Huis zich de komende jaren richt.

Meer lezen: