Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Governance

Corporate governance is een term voor de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur. De governancestructuur van Ons Huis is gebaseerd op principes als transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en ‘checks and balances’.

Governancestructuur

Ons Huis heeft zijn governancestructuur ingericht op basis van de Governancecode Woningcorporaties 2020. Lees de visie van Ons Huis op bestuur en toezicht.

De governancestructuur ligt vast in de volgende reglementen:

De directeur-bestuurder bespreekt wijzigingen in de governancestructuur met de Raad van Commissarissen van Ons Huis. De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich ook via het jaarverslag over het onderwerp governance.

Lees meer over de uitwerking van de governance bij:

Visitatie

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie. In 2018 heeft bureau Raeflex de visitatie uitgevoerd voor Ons Huis en collega-corporaties de Woonmensen en De Goede Woning. Dit om van elkaar te leren en te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen om onze volkshuisvestelijke taak goed uit te voeren. Het onderzoek gaat over de periode 2014 tot en met 2017. Lees het complete Visitatierapport 2018. De commissie concludeert dat we de aanbevelingen uit het rapport goed op hebben gepakt.