Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SitemapAfdrukken

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gedragregels

Goed maatschappelijk ondernemerschap straal je uit van werkvloer tot Raad van Toezicht. Daarbij hoort integer en transparant handelen door medewerkers en het bestuur. Ons Huis heeft hiervoor een aantal gedragsregels opgesteld: een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, de algemene Aedescode en tot slot huisregels voor klanten.

Integriteitscode

Ons Huis vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een Integriteitscode opgesteld. Deze code is aangepast op basis van eisen in de nieuwe Woningwet. De Raad van Toezicht heeft de aanpassingen begin 2016 formeel goedgekeurd. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. Daarom is onze integriteitscode openbaar.

Klokkenluidersregeling

Ons Huis kent ook een Klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen dit melden bij een interne vertrouwenspersoon of desgewenst anoniem melden aan het extern ‘meldpunt integriteit woningcorporaties’. De klokkenluidersregeling borgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege het klokluiden.

Gedragscode

Ons Huis heeft zich ook verbonden aan de Aedescode. De normen die Ons Huis en andere woningcorporaties hanteren in de uitvoering van het werk, staan hierin beschreven.

Bedrijfscultuur

'Goed ondernemingsbestuur' is niet alleen een zaak van procedures, reglementen en het plaatsen van informatie op de website. Het gaat er ook om dat de principes, die onder het begrip goed ondernemingsbestuur vallen, in de praktijk leven. Ons Huis investeert hierin door regelmatig aandacht te besteden aan haar bedrijfscultuur tijdens personeelsbijeenkomsten en teambuildingsdagen.

Huisregels voor klanten

Agressie en geweld van klanten accepteren we niet. Daarom hebben we ook huisregels voor klanten opgesteld en die regels in ons kantoor zichtbaar gemaakt.