Urgentie of met spoed

Door verandering in medische, financiële of sociale omstandigheden, kan het gebeuren dat u ineens op korte termijn (andere) woonruimte nodig heeft. Hoe pakt u dit aan?

De sociale huurwoningen in Apeldoorn, Warnsveld en Zutphen (met een huurprijs van maximaal € 710,68 prijspeil 2016) worden verdeeld door Woonkeus Stedendriehoek. Op basis van een aantal criteria, bijvoorbeeld inschrijfduur, krijgt u een woning toegewezen. Dit duurt waarschijnlijk te lang als u op korte termijn een woning nodig heeft. In een aantal gevallen kunt u voor een urgentieverklaring in aanmerking komen.

Urgentie alleen in nood

Voorrang voor de ene woningzoekende betekent voor de andere woningzoekende een langere wachttijd. Voorrang krijgt u dan ook niet zomaar. Een urgentieverklaring wordt alleen in bijzondere noodsituaties toegekend en alleen als u zelf geen oplossing voor uw probleem kunt vinden. Lees daarom om te beginnen de informatie over urgentie op de website van Woonkeus- Stedendriehoek.

Geen urgentieverklaring? Loting-woning!

Als u snel wilt verhuizen naar een sociale huurwoning, maar niet in aanmerking komt voor een urgentie, dan kunt u zich inschrijven voor een loting-woning. Dit kan het geval zijn wanneer u voor werk hierheen moet verhuizen, bij relatiebreuk of gezinsuitbreiding. Woonkeus-Stedendriehoek leest u hoe dit precies werkt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ‘een huurwoning zoeken met spoed’ of heeft u andere vragen over huren via Ons Huis, belt u dan met één van onze medewerkers via (055) 526 25 00 of stuur een bericht naar info-at-onshuisapeldoorn.nl.